Vrijdag 2 april Goede Vrijdag

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag

Thema: Duisternis Voorganger: Elise Rommens-Woertman Lezing: Lukas 23: 26 – 56 Op deze Goede Vrijdag maken we Jezus´ weg door het duister mee. Vlak voor zijn sterven aan het kruis, de Goedheid onterecht gehangen als een misdadiger aan ruw hout, trekt er...

Beeld – Maar verlos ons van het kwaad

Utrechtse Beeldtaal – DENKEN ‘Utrechtse Beeldtaal’ is een reeks van vijf korte films. Kees van der Zwaard, Merijn den Oudsten en Hans Viezee brengen vijf kunstwerken in beeld en overwegen deze met tekst en muziek. Dit is de vijfde film,...
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag

Donderdag 1 april Witte donderdag

Thema: Verbinding en scheiding Voorganger: Kees van der Zwaard Lezing: Lukas 22: 14 – 38 Met het pesachmaal wordt verwezen naar de Joodse maaltijd die gehouden wordt om de vlucht uit Egypte te gedenken dat beschreven wordt in Exodus 12. Ongedesemde broden, geen tijd...

Creatief – Want van U is het koninkrijk

Want van U is het koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Als je dit deel in het gebed in gebarentaal beheerst: welke houding is jouw favoriet: bij welk gebaar voel je het tot in jouw haarvaten? Ga dan je zintuigen langs: aan welke kleur denk ik,...