Financiële zaken

De Oecumenische Janskerkgemeente heeft een jaarbegroting van ongeveer € 200.000,-. De belangrijkste kostenposten zijn de salarissen van pastores en musici, de kosten van vieringen en de huur van de Janskerk en de andere ruimtes voor activiteiten.
Al dat geld wordt bijeengebracht door leden van de Oecumenische Janskerkgemeente, maar ook door mensen die zich als belangstellende hebben opgegeven. De Oecumenische Janskerkgemeente krijgt dus geen subsidie.

Kerkbalans

De bijdragen van leden komen binnen via de Actie Kerkbalans (die de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) voor de Oecumenische Janskerkgemeente verzorgt) of via de Alternatieve Actie Kerkbalans (die via de eigen Stichting Belangenbehartiging van de Oecumenische Janskerkgemeente verloopt).
Voor meer informatie over deelname aan deze acties: zie de folder ‘’De financiën van de Oecumenische Janskerkgemeente 2024“.

Download voor de alternatieve kerkbalans het Toezeggingsformulier.

 

Giften direct aan de Oecumenische Janskerkgemeente

Belangstellenden, leden en niet-leden kunnen de Oecumenische Janskerkgemeente steunen met giften aan de ‘Stichting ter behartiging van de belangen van de Oecumenische Janskerkgemeente’ via het bankrekeningnummer: NL21 TRIO 0391 1583 68 t.n.v. Stichting De Jans te Utrecht​.

Maar u kunt ook gebruik maken van de QR code en via Ideal een bedrag overmaken.

 

Periodieke schenking

Het is voordelig voor de gever en voor de EUG om een toezegging te doen voor een periode van 5 jaar: een zogenaamde periodieke schenking. Dat geeft de gever meer mogelijkheden voor belastingaftrek. En voor de Oecumenische Janskerkgemeente is het van groot belang om ook op de wat langere termijn te weten waar we aan toe zijn.

– Voor deelnemers aan de Actie Kerkbalans via de PGU is informatie is hierover te vinden op de website van de PGU.
– Voor deelnemers aan de Alternatieve Actie Kerkbalans hebben we de folder ‘Slim geven voor de Stichting BB’ en het ‘Formulier Periodieke Gift Stichting BB‘  beschikbaar. Waarom

ANBI

Voor giften via Kerkbalans of de Stichting ter Behartiging van de Belangen van de Oecumenische Janskerkgemeente (ook wel bekend als Stichting De Jans) geldt een belastingvoordeel: Wettelijk verplichte informatie over de Oecumenische Janskerkgemeente

De wijkgemeente heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid; de protestantse gemeente Utrecht heeft dat wel. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website.

Contact

Voor meer informatie over giften en over schenken aan de Oecumenische Janskerkgemeente kun je contact opnemen met de penningmeester van de Oecumenische Janskerkgemeente, bestuurslid Financiën.

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Het Simonshuis                                      Maliesingel 63-64, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
publiciteit@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.

Abonneren nieuwsbrief

* indicates required