Werkgroepen

De Oecumenische Janskerkgemeente zou nooit kunnen bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers binnen de werkgroepen. Werkgroepen zijn commissies die zijn opgezet om activiteiten te organiseren en het kerkelijk werk van de Oecumenische Janskerkgemeente te ondersteunen. Deze werkgroepen zijn het hele jaar door actief en je kunt op elk moment je diensten aan een werkgroep aanbieden.

 

Bezoekgroep

Je kunt een beroep doen op de bezoekgroep van de Oecumenische Janskerkgemeente als je het fijn vindt dat iemand een keer naar je verhaal luistert, of dat nu blij of verdrietig is. Je kunt ook een gemeentelid aandragen die jij een bezoek toewenst. De groep bestaat uit een aantal vrijwilligers van uiteenlopende leeftijd en achtergrond. Ze is er om jou en alle andere mensen een luisterend oor te bieden wanneer daar behoefte aan is. Lees meer

Contact Lonnie Ploegmakers.

Bloemengroep
De bloemengroep verzorgt de bloemen voor de vieringen in de Janskerk: boeket bloemen op tafel, bij de lezenaar en in de Stefanuskapel. Soms zijn er extra bloemen als die bij het thema van de dienst nodig zijn. Het boeket op tafel gaat na de dienst naar iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken, of die het gewoon verdiend heeft. De kleur van de boeketten is afgestemd op de kleur van het moment van het kerkelijk jaar. Heb jij ook groene vingers? Neem dan contact op om er achter te komen wat jij voor de bloemengroep kan betekenen.

Contact Nicoline Sondeman

Diaconiecommissie

Diaconie is hulp bieden vanuit de gemeente aan wie kwetsbaar is en hulp wilt. De Diaconiecommissie organiseert onder andere de collecties, biedt noodhulp en diaconale steun. Meer informatie over de Diaconie vind je op de Diaconie-pagina.

Contact Paul Norbart

 

Gastvrije kerk

Deze werkgroep zorgt ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen binnen de Janskerkgemeente en de Janskerk. Na de vieringen is er een gastvrouw of –heer aanwezig om nieuwkomers te woord te staan. Of om gewoon een praatje te maken met wie daar behoefte aan heeft. De dorpelwachter houdt een oogje in het zeil tijdens de viering. Ook houdt deze persoon contact met de dak- en thuislozen rondom de Janskerk.

Contact Theo van Sprang 030-2734973 / 06-444 24 000

Janskoor

Het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage verrijkt zo’n 25 keer per jaar de vieringen van de Janskerkgemeente in de Janskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdag van 19.30-21.30 uur.

Contact
Wil je meer informatie over het Janskoor of wil je vrijblijvend een repetitie bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat, Karel Eisses

Liturgiecommissie

Een dienst wordt voorbereid door een groepje mensen, onder wie een pastor en een lid van de liturgiecommissie. De liturgiecommissie zorgt voor het goede verloop van de voorbereiding van de vieringen. De commissie vergadert een keer per maand. Voel je je betrokken bij de liturgie, en wil je ook bijdragen aan de bijzondere vieringen in de Janskerk, neem dan contact met ons op. Lees meer over het voorbereiden van vieringen.

Contact:
Seintje Bos 

 

Oppasgroep

De Janskerkgemeente is er voor iedereen, ook voor de allerkleinsten van 0 tot en met 4 jaar. Kinderen die meekomen naar de viering in de Janskerk kunnen opgevangen worden in de crèche in de kosterswoning. Deze is er in principe elke tweede en derde zondag van de maand. Meer informatie vind je op de pagina over activiteiten voor de kinderen van 0 – 4 jaar. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij de poule van oppas-ouders.

Contact Isabelle Couturier 06-45532004

Publiciteitscommissie

Deze werkgroep wil de interne en de naar buiten gerichte communicatiemiddelen verbeteren. Met als doel een bredere groep mensen te bereiken met de EUG activiteiten. Wij kunnen activiteiten op de EUG-website plaatsen, een template voor een poster leveren en indien gewenst doen we de opmaak van aangeleverde tekst en foto. Printen, verspreiden enz. doet iedere werkgroep/activiteit zelf.

Contact
Voor vragen en op- en aanmerkingen kun je contact opnemen met Harry Veenstra.

StreamTeam

Het StreamTeam is een groep van enthousiaste vrijwilligers, die wekelijks de uitzending van de viering op zondag verzorgen.
Sinds de Corona-periode is er in de Jans meer aandacht gekomen voor digitale vormen van geloven en gemeenschapsvorming. Na een periode van een half jaar, waarin vooraf opgenomen vieringen werden uitgezonden, is de Jans digitaal gegaan: Met behulp van geavanceerde streamingsapparatuur worden de vieringen nu met beeld en geluid live uitgezonden op kerkdienst gemist.

Iedere week zijn er twee van ons bijtijds in de kerk om de apparatuur op te bouwen. Snoeren worden uitgerold en microfoons op hun plaats gezet. De geluidstechnicus checkt de sound van het koor, de pianist en de voorgangers, terwijl de beeldregisseur de mooiste shots klaar zet.

Vanaf 11.00 uur gaat de viering dan live online. De online-vieringen worden goed bekeken en beluisterd. Door gemeenteleden die om uiteenlopende redenen niet in de kerk kunnen zijn.

Wij, uw StreamTeam, dat zijn: Maria Broekhoff, Olga Leever, Martijn Bijleveld, Michael Münker, Jaap Rodenburg en Hans Viezee.

Je hoeft echt niet technisch te zijn of van techniek te weten: We leren het je in een handomdraai. Dus: Wil jij ons StreamTeam komen versterken? Wil je meer weten? Mail ons dan! 

Tienergroep

Voor de tieners is er een aparte bijeenkomst in de kosterswoning van de Janskerk. Ben je tussen de 12 en 16 jaar, sluit je dan tijdens een deel van de viering aan bij de andere tieners van de Oecumenische Janskerkgemeente. Met elkaar praten jullie over wat belangrijk is in jullie leven. Wat geloof je? Wat laat je je (niet) wijs maken? We sluiten aan bij de thema’s die in de viering worden behandeld. Eén keer per jaar bereiden de tieners samen de viering voor.

Contact 
Meer informatie over de Tienergroep bij Doortje ’t Hart.

Verhaalgroep

De kinderen van 4-12 jaar hebben een eigen verhaal en gaan creatief aan de slag. Er is voor hun verhaal op de eerste en derde zondag van de maand (behalve als dit in een schoolvakantie valt), en op de feestdagen zoals Palmpasen, Pasen, Pinksteren, Startzondag en Kerstmis. Op de pagina over activiteiten voor kinderen van 4 – 12 jaar vind je meer informatie.

Er is een appgroep van de ouders van kinderen die naar het verhaal komen, stuur een e-mail met je telefoonnummer naar Marina als je wilt aansluiten. Je ontvangt dan via de appgroep meer informatie. Lijkt het je leuk om mee te draaien in de werkgroep en samen de Verhaalgroepbijeenkomsten voor te bereiden? Van harte welkom! 

Contact Marina van Sluys

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht als je binnen de EUG te maken krijgt met ongewenste intimiteiten, agressie of geweld. Iemand binnen de EUG zou te maken kunnen krijgen met grensoverschrijdend gedrag of ongewenste intimiteit. En zo iemand kan verstrikt raken in deze ongewenste, pijnlijke situatie. Soms is dat niet op te lossen samen met de direct betrokkenen. In dat geval kan deze persoon contact zoeken met een van de beide vertrouwenspersonen binnen de EUG. Onder strikte geheimhouding zullen zij dan trachten haar of hem te ondersteunen om een einde te maken aan deze situatie/praktijk, om een goede weg te vinden om verder te gaan.

Contact
Libert Hol06-20604113
Annemiek Roessen, 030-2721150

Wijs

Wijs is het gemeenteblad gemaakt voor en door leden en belangstellenden van de Oecumenische Janskerkgemeente. Zes keer per jaar verschijnt dit blad met o.a. nieuws uit en over de gemeente, thema-artikelen geschreven door gemeenteleden en pastores en een tienercolumn.

Abonnement nemen
Nog geen abonnee? Neem een abonnement en mis niets.
Een jaarabonnement kost €22,50 resp. €10,00 voor studenten en mensen met een minimuminkomen. Mail voor een abonnement je naam en adres naar het secretariaat.

Contact
Lijkt het je leuk om mee te doen met de redactie van Wijs. Wil je een keer een artikel schrijven of heb je vragen over Wijs, neem dan contact op met de redactie.

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Het Simonshuis                                      Maliesingel 63-64, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
publiciteit@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.

Abonneren nieuwsbrief

* indicates required