Waar gaat het zondag over?

Waar gaat het zondag over?

Waar gaat het zondag over?

Thema: Verwelkomen Lezing: Mattheüs 22: 1-4 Voorganger: Kees van der Zwaard Een korte lezing waarin een welkom klinkt. Een koning houdt een bruiloftsmaal voor zijn zoon. Hij nodigt gasten uit, die niet willen komen. Vervolgens stuurt hij andere slaven naar zijn gasten...

Lees meer
Waar gaat het zondag over?

Waar gaat het zondag over?

Thema: Eerlijk loon Lezing: Mattheüs 20: 1-16 Voorganger: Marieke Milder Vandaag een confronterende gelijkenis over wat nu ‘loon naar werken’ is. Is het eerlijk als alle arbeiders allemaal evenveel betaald krijgen, terwijl de een veel langer gewerkt heeft dan de...

Lees meer
Waar gaat het zondag over?

Waar gaat het zondag over?

Thema: Kruimels Lezing: Matteus 15: 21-28 Voorganger: Jasja Nottelman Een wonderlijk verhaal blijft het, van de Kananese vrouw. Want wat gebeurt er nu precies? Waar draait het om? Al te makkelijk kan het gelezen worden als een vorm van vertrouwen die gepaard gaat met...

Lees meer

Cyclus informatie

Cyclus: Kerk in de stad - 20 september t/m 25 oktober 2020

Door Elise Rommens-Woertman en Kees van der Zwaard

Inleiding

De afgelopen maanden hebben we noodgedwongen geëxperimenteerd met nieuwe vormen van verbinding. Dat experiment is nog niet afgelopen, ook al keren we voorzichtig en langzamerhand fysiek weer terug in de Janskerk. Tegelijkertijd grepen en grijpen we terug op oude woorden en rituelen. Eigenlijk is altijd zo geweest: kerk zijn door de tijden heen. Je verhouden tot de tijd in verbinding met zoeken naar de bron en hopen op de toekomst. Onze Janskerk staat in het hart van de stad, in het centrum van het stadsleven. De komende weken willen we ons de volgende vragen stellen: Wat heeft de stad ons te vertellen, wat vraagt en brengt het ons? Wat hebben wij te bieden, wat betekenen wij voor de stad? Met die vragen zijn we niet in 6 weken klaar – sterker deze vragen zijn en blijven altijd actueel – maar het is een mooie opmaat op onze verdere bezinning op wie we als Janskerkgemeente zijn en willen zijn.

20 september - Startzondag ( m.m.v. het Janskoor? – dat zou mooi zijn.)

Voorganger: Jasja Nottelman
Thema: Roeping
Lezing: Mattheüs 4: 12-22

Jezus roept zijn leerlingen op tot inkeer èn om mee op weg te gaan, de wereld in. Inkeer – de beweging naar binnen – heeft dus te maken met naar buiten gaan. Daar, in het echte leven, ontdekken Jezus’ navolgers al doende wat de boodschap dat Gods Koninkrijk nabij is, inhoudt. Hoe is dat voor ons? Wat nemen we mee vanuit de bezinning in de kerk mee de stad in? En wat heeft het rumoer van de stad ons te leren?

27 september - Doopzondag

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Gelukkig
Lezing: Mattheüs 5: 1-16

In deze doopdienst gaat het over geluk. Bij de geboorte van een kind wordt vaak gezegd: als het maar gelukkig wordt. Maar wat bedoelen we dan? Wat is geluk eigenlijk? In onze tijd verschuift het perspectief van geluk steeds meer naar zingeving. En zingeving wordt geduid als het geven en hebben van betekenis. Wat hebben die oude “zaligsprekingen” daar over te melden? En wat kunnen we daarmee bij het grootbrengen van een kind? Hoe sturen we het ooit de drukte van de stad en de hectiek van de samenleving in?

4 oktober - Viering m.m.v. Janskoor?

Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Bezorgdheid
Lezing: Mattheüs 6: 19-34

4 oktober is de dag van Franciscus van Assisi. Deze zoon van een stoffenhandelaar verliet zijn oude wereld en deed een eenvoudige pij aan. Hij brak radicaal met een maatschappij, die bepaald wordt door geld, bezit en zelfhandhaving. Met zijn op de Bergrede gebaseerde leefwijze gaf hij een confronterende invulling aan geborgenheid – persoonlijk en in gemeenschap. Wat betekent geborgenheid voor ons? Hoe bepalend is onze bezorgdheid, onze onzekerheid voor de manier waarop we de samenleving inrichten? Dus hoe hangt onze geborgenheid samen met die van de ander?

11 oktober - Viering

Voorganger: Jasja Nottelman
Thema: Kruimels
Lezing: Matteus 15: 21-28

Een wonderlijk verhaal blijft het, van de Kananese vrouw.
Want wat gebeurt er nu precies? Waar draait het om?
Al te makkelijk kan het gelezen worden als een vorm van vertrouwen die gepaard gaat met onderdanigheid, om de kruimels te mogen eten die van de tafel zijn gevallen.
Opmerkelijk is dat de Kananese vrouw als eerste aan het woord komt in dit verhaal.
Zij spreekt Jezus aan, herkent hem als zoon van David.
Zij, de buitenstaander ziet in hem het licht opschijnen van eeuwen, en wil daar deel aan hebben.
Hoe lezen we dit verhaal?
In wie herkennen wij onszelf?
Wat betekent het om een groot vertrouwen te mogen hebben?

18 oktober - Viering

Voorganger: Marieke Milder
Thema: Eerlijk loon
Lezing: Mattheüs 20: 1-16

Vandaag een confronterende gelijkenis over wat nu ‘loon naar werken’ is.
Is het eerlijk als alle arbeiders allemaal evenveel betaald krijgen, terwijl de een veel langer gewerkt heeft dan de ander? Ook als de langstwerkende arbeiders van tevoren ingestemd hebben met wat ze betaald zouden krijgen? Waar komt dat gevoel van onrechtvaardigheid dan vandaan, is dat jaloezie? Is dat onze neiging om ons te vergelijken met elkaar? Is het de schijnbare willekeur?
Met welke ogen kijken wij naar de verdeling in onze stad? Waar zijn scheidslijnen te zien? Krijgen mensen loon naar werken of juist niet? Wat is zinvol werk überhaupt? Wat is rechtvaardigheid in dezen?

25 oktober - Viering

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Verwelkomen
Lezing: Mattheüs 22: 1-4

Een korte lezing waarin een welkom klinkt. Een koning houdt een bruiloftsmaal voor zijn zoon. Hij nodigt gasten uit, die niet willen komen. Vervolgens stuurt hij andere slaven naar zijn gasten om te zeggen hoe alles al klaarstaat, de ossen en het mestvee zijn al geslacht, de tijd is er voor, kom!
Wat gebeurt? De koning wil overduidelijk graag dat de gasten komen, maar waarom? Wat is de reden dat zij de eerste maal niet komen?

Cyclus: Schoonheid en troost - 1-22 november

door Kees van der Zwaard

Inleiding

In deze sombere herfstmaand zoeken we troost en verlichting bij kunst, bij schoonheid. De vraag die daarbij opkomt: Hoe ontmoeten we God in schoonheid? Wat verstaan we eigenlijk onder schoonheid? En hoe werkt schoonheid helend in ons weerbarstige bestaan? Hoe houden we het uit met dat wat niet maakbaar is, wat schuurt en pijn doet, met de ervaringen van leegte en gemis, van angst en eenzaamheid? Ooit schreef Rudolf Bohren een theologische esthetiek onder de titel ‘Daβ Gott schön werde’. Waarbij goedheid en waarheid uiteindelijk leiden tot schoonheid. Daarmee wordt dit ook een eschatologisch thema. Hoe werpt kunst een blik vooruit op een wereld die klopt? En hoe helpt kunst om dit gebroken bestaan uit te houden? Hoe werkt heling? Wat is heel?

Bij de uitwerking van het thema laten we ons o.a. leiden door de bundel met essays God in hedendaagse kunst (2018) , onder redactie van Marcel Barnard en Wessel Stoker.
Daardoor geïnspireerd kiezen we vier kunstwerken van vier kunstenaars in vier genres: muziek, beeldende kunst, film en literatuur.

Zondag 1 november Allerheiligen mmv. het Janskoor

Voorganger: Elise Rommens- Woertman
Genre: muziek
Kunstwerk: Henry Purcell, Dido’s Lament
Tekst: Prediker 9: 1-12

Luister hier naar Dido’s Lament gezongen door Carolyn Watkinson

Deze muziek behoort tot de meest geliefde werken, die te horen zijn bij uitvaarten. ‘Remember me, but ah forget my fate.’ Dat lot wordt scherp en doeltreffend beschreven in Prediker 9: ‘Ieder mens wacht hetzelfde lot … Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is…’
Hoe blijf je dan – ondanks alles – genieten van het leven? Kan dat beginnen met het ‘genieten’ van deze hartverscheurende muziek?

Zondag 8 november

Voorganger: Harry Pals
Genre: beeldende kunst
Kunstwerk: Berlinde De Bruykere, Man van Smarten IV
Tekst: Jesaja 53

‘Man van Smarten’ is de oude benaming voor de lijdende knecht des Heren uit Jesaja 53. Een gestalte, die in de beeldende kunst een eigen iconografie kent – al dan niet verbonden met de lijdende Christus.
De Bruykere voegt daar een eigen dimensie aan toe: ‘Duidelijk is dat in De Bruykeres werk het lichaam vervormd wordt: het wordt pijnlijk verwrongen, onttakeld en het blijft niet heel. In die zin laat ze de afzichtelijkheid van het lijden zien. Sterker: De Bruykere maakt met de lelijkheid in haar werk de kijker bewust van de onherroepelijke fragiliteit van de mens en de onoplosbaarheid van het lijden.’ (GIHK 79-80) En toch schuilt daar een zekere schoonheid in. Hoe kan dat?

Zondag 15 november - mmv. het Janskoor

Voorganger: Jasja Nottelman
Genre: film
Kunstwerk: Terrence Malick, The tree of Life

Trailer van the Tree of Life is hier te bekijken

Deze film is een modern Jobsverhaal. Hoofdpersoon is Jack O’Brien. Ergens in de film trakteert de regisseur (en de schepper van dit kunstwerk) ons op een beeldenstroom over de schepping van het Licht. Enerzijds legt hij daarmee niets uit (vergelijk het “antwoord” van God aan Job), anderzijds schuilt er een enorme troost in dat wonderlijke licht waarnaar de boom des levens zich richt. (GHIK 231-233) Welke weg leggen Jack en Job daarvoor af? En hoe kan dat onze weg worden?

Zondag 22 november

Voorganger: Kees van der Zwaard
Genre: literatuur
Kunstwerk: Eric Emmanuel Schmitt, Oscar en oma Rozerood
Tekst: Genesis 1:14-19; Lucas 2:1-7

Schmitt schreef een aantal novellen, waarin hij de essentie van de grote religies tracht te vangen. In al die novelles ‘blijft God de Ongrijpbare, tegenover wie we onwetend blijven. (GHIK 111). Dit boekje gaat over het christendom. Oscar heeft leukemie en voelt zich schuldig dat hij niet beter wordt. Zijn ouders praten niet over zijn ziekte. De overtuigd katholieke maar onorthodoxe Oma Rozerood neemt Oscars angsten en twijfels volstrekt serieus. Juist zo – door de pijn niet te ontkennen, en door haar gekte – brengt ze levensvreugde in Oscars zieke bestaan. Met zijn ouders viert hij zijn laatste Kerstmis bij Oma Rozerood.
Schmitt bouwt zijn sympathieke Godsbeeld op zijn eigen woestijnervaring. Dat roept o.a. de vraag op: hoe zijn onze ervaringen van invloed op ons Godsbeeld. En wat is de rol van anderen?

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Boerhaaveplein 199, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
website@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.

Abonneren nieuwsbrief

* indicates required