Zondag 7 maart derde zondag in de veertigdagentijd

Zondag 7 maart derde zondag in de veertigdagentijd

Thema: Gemor Voorganger: Jasja Nottelman Lezing: Exodus 15: 22 t/m 16: 16 Israël is door de rode zee heen getrokken, en is onderweg naar het beloofde land. Al snel slaat de stemming om. Het beloofde land is ver weg, en in de woestijn is geen water voor handen dat te...
Zondag 7 maart derde zondag in de veertigdagentijd

Zondag 28 februari tweede zondag in de veertigdagentijd

Thema: Onrecht Voorganger: Seintje Bos Lezing: Exodus 5: 6 – 22 Mozes en Aaron gaan naar de farao en zeggen hem uit naam van God dat het volk bevrijd moet worden, om in de woestijn feest te vieren ter ere van de Ene. Dat zet kwaad bloed bij de farao en hij geeft...
Zondag 7 maart derde zondag in de veertigdagentijd

Zondag 21 februari eerste zondag in de veertigdagentijd

Thema: In vuur en vlam Voorganger: Kees van der Zwaard Lezing: Exodus 3: 1 – 15 Het volk Israël is al lange tijd in Egypte, ze leven daar een bestaan in slavernij. Ze zijn onvrij, werken om te overleven, en zijn de uitputting nabij. Mozes is de schapen en geiten...
Zondag 7 maart derde zondag in de veertigdagentijd

Woensdag 17 februari Aswoensdag 19.00 uur

Thema: Verborgene Voorganger: Elise Rommens-Woertman Lezing: Matteus 6: 1 – 18 Aan het begin van de veertigdagentijd lezen we een stuk uit de Bergrede, wijze woorden van Jezus. Daarin roept Jezus ons op om te vasten in het verborgene, om te bidden in je...
Zondag 7 maart derde zondag in de veertigdagentijd

Start nieuwe cyclus Vermoeden in de Veertigdagentijd

17 februari t/m 4 april 2021 Veertigdagentijd Door Elise Rommens-Woertman In deze veertigdagentijd lezen we op de zondagen verhalen uit het boek Exodus: Het volk van God gaat erin op weg, weg uit het slavenhuis van Egypte, geleid door Mozes, gesteund door de Eeuwige...
Zondag 14 februari

Zondag 14 februari

Thema: Niet door mensenhanden gemaakt, aangeraakt door het doorschijnend Licht Voorganger: Kees van der Zwaard Lezing: Marcus 5: 25 – 34 Deze icoon van het gelaat van Christus dankt de naam aan het Arabische woord voor doek, namelijk mandil. Ook wordt deze icoon...