Vandaag is het Pinksteren

Deze Pinksterzondag is onderdeel van de cyclus Vruchten van de Geest, een serie vieringen in de Janskerkgemeente Utrecht van 24 mei t/m 12 juli. Voor deze cyclus is er een  cycluslied geschreven. Een lied, dat meegroeit met de cyclus, elke viering komt er een couplet...

Online viering Pinksteren, zondag 31 mei 11:00 uur

Zondag start de online viering om 11:00 uur op het Youtube-kanaal van de Janskerkgemeente. De viering is ook via janskerkgemeente.nl te bekijken. Geloven in het gewone leven in de tijd van Pinksteren, het alledaagse leven zien als een bezield leven waarin de Geest ons...
Gebed – Iedere morgen gaan wij …

Gebed – Iedere morgen gaan wij …

Iedere morgen gaan wij op weg, Iedere morgen trekken wij voort. We volgen telkens weer die stem: het is de weg die de pelgrim gaat. Ultreïa! Ultreïa! Et suseia! Deus adjuva nos! Met onze voeten op de aarde gaan wij op wegen van geloof. Soms is het zwaar, soms is het...
Liefhebben in het dagelijks leven

Liefhebben in het dagelijks leven

Barmhartigheid is een woord wat we kennen uit de Schrift.Of uit ouderwets taalgebruik.Het is een woord als nederigheid.Als compassie.Als ‘het geschiedde in die dagen’. Het is een prachtig woord,het woord ‘hart’ zit er inen ‘barm’ klinkt als ‘warm’.Warmhartigheid, zou...

Online viering start vandaag om 11:00 uur

Voorganger: Kees van der Zwaard Thema: Liefde Lezing: Galaten (5: 13 e.v.) In de brief aan de Galaten (5: 13 e.v.) worden de gaven van de Geest genoemd: De levensadem van de Eeuwige houdt ons gaande op onze wegen, in de vorm van vreugde, vrede, geduld, trouw,...