Omkeren – nieuwe Wijs

Omkeren – nieuwe Wijs

De ‘werkelijkheid’ omkeren vergt soms lef en vasthoudendheid. Daarover gaan de verhalen in deze Wijs. In de pastorbijdrage van Kees van der Zwaard staat een oproep tot zelfonderzoek. Wees gericht op verandering. Als de werkelijkheid anders is dan je lief is, kan de...
Van de diaconie: Stichting Epafras

Van de diaconie: Stichting Epafras

Komende zondag, 16 februari, collecteren we voor de Stichting Epafras. Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je...
Maria in de Janskerk

Maria in de Janskerk

In de crypte bij de zusters Augustinessen heeft jarenlang een Maria (Moeder met kind) gestaan, een bruikleen van de beeldhouwer Jules Enneking. Door ruimte gebrek kon ze daar niet blijven en de maker heeft het nu aan ons in bruikleen gegeven. Sinds 22 januari staat ze...
Doopdienst terugluisteren

Doopdienst terugluisteren

Afgelopen zondag zijn er twee prachtige kinderen gedoopt in de Janskerk. Kon je er afgelopen zondag niet bij zijn? Je kunt de viering terugluisteren. Je kunt hier de overweging nog eens na- of meelezen.
Vondst

Vondst

voorbij de oude bomen waar gestreepte en gestipte dieren door de velden lopen ligt tussen rietkragen onder het water verscholen: een woord een kind dat kleine amfibieën vangt ziet het glinsteren vanaf de waterkant haalt het papier met het woord naar boven, hangt het...