Omkeren – nieuwe Wijs

Omkeren – nieuwe Wijs

De ‘werkelijkheid’ omkeren vergt soms lef en vasthoudendheid. Daarover gaan de verhalen in deze Wijs. In de pastorbijdrage van Kees van der Zwaard staat een oproep tot zelfonderzoek. Wees gericht op verandering. Als de werkelijkheid anders is dan je lief is, kan de...
Maria in de Janskerk

Maria in de Janskerk

In de crypte bij de zusters Augustinessen heeft jarenlang een Maria (Moeder met kind) gestaan, een bruikleen van de beeldhouwer Jules Enneking. Door ruimte gebrek kon ze daar niet blijven en de maker heeft het nu aan ons in bruikleen gegeven. Sinds 22 januari staat ze...
Vondst

Vondst

voorbij de oude bomen waar gestreepte en gestipte dieren door de velden lopen ligt tussen rietkragen onder het water verscholen: een woord een kind dat kleine amfibieën vangt ziet het glinsteren vanaf de waterkant haalt het papier met het woord naar boven, hangt het...
Veertigdagentijd – Inkeer en omkeer

Veertigdagentijd – Inkeer en omkeer

Op Aswoensdag, 26 februari begint de veertigdagentijd met een nieuwe cyclus Inkeer en omkeer. Waar gaat deze cyclus over? ‘Troost, troost mijn volk!’ Zo begint het tweede boek van Jesaja zijn boek, waar we in de vieringen in de veertigdagentijd uit lezen. God biedt...