Beeld en Geluid

Vragen over digitaal meevieren 

Waar vind ik de livestream van de vieringen?

De vieringen worden gestreamd naar kerkdienstgemist.nl. Dat is de plek waar eerder ook al de audio van onze vieringen te vinden was (en is). Op de pagina Vieringen halen we dat beeld binnen. Via de knop 'Meekijken via kerkdienstgemist' op de homepage kom je eenvoudig op deze pagina terecht. Je hoeft dan niet naar kerkdienstgemist.nl.

De vieringen zijn dus niet op Youtube (zoals eerder de online vieringen) of andere social media te vinden.

Het geluid is niet optimaal. Waar ligt dat aan?

Het geluid wordt op dit moment nog met de bestaande geluidsinstallatie van de Janskerk opgenomen en samen met het beeld gestreamd. Gelukkig is deze installatie wel geschikt om te streamen, d.w.z. het geluid van alle microfoon kan worden aangesloten op de webcam. De kwaliteit is echter niet optimaal, zeker in vergelijking met het geluid waaraan we tijdens de online-vieringen gewend zijn geraakt. Daarom willen we ook nieuwe geluidsapparatuur aanschaffen. Dat gebeurt in overleg met (en gedeeltelijk gefinancierd door) de Protestantse Gemeente Utrecht, de eigenaar van de kerk. Het duurt nog even voordat dat zo ver is.

Het is onder de huidige omstandigheden helaas niet zo goed mogelijk om de aanwezige microfoons optimaal af te stemmen, omdat zij voor meerdere sprekers en zangers worden gebruikt. Wij kunnen het geluid tijdens de dienst nog onvoldoende aanpassen. Met de nieuwe geluidsinstallatie zal dat wel kunnen.

Ik wil graag meezingen. Hoe kom ik aan de orde van dienst met de liederen?

De liturgie die in de kerk wordt uitgedeeld, wordt via de Chrch-app ook beschikbaar gesteld aan de gemeenteleden. We kunnen het bestand niet openbaar op de website beschikbaar stellen i.v.m. de auteursrechten die op de meeste liederen rusten. Omdat we voor elke viering uit veel verschillende liedbundels putten, is het ook niet zinvol dat we liednummers aangeven.

Ben je geen lid van onze gemeente en wil je graag volledig aan onze diensten deelnemen, met de liturgie erbij? Word dan lid of kom naar de viering in de Janskerk. Met het oog op de Corona-maatregelen moet je wel een plek reserveren via de knop Reserveer een plek op de homepage.

Hoe lang kan ik een viering terug kijken?

De vieringen blijven tien dagen beschikbaar om terug te kijken op kerkdienstgemist.nl

Kan ik de opname van de viering downloaden?

De vieringen kunnen niet gedownload worden. Kerkdienstgemist.nl is een openbare website en wij willen niet dat iedereen het zou kunnen downloaden. Daarnaast willen wij niet dat onze vieringen tot in lengte van dagen ergens bewaard blijven.

Gedurende de eerste periode dat we live streamen, bewaren wij de opnames van de vieringen zodat de Commissie Beeld en Geluid deze kan gebruiken voor evaluatie. De opnames worden aan niemand anders beschikbaar gesteld.

We kunnen wel onderdelen van een opgenomen viering eruit knippen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld een lied apart op de website zetten.
Voor bijzondere diensten (bijvoorbeeld doop, huwelijk, uitvaart) kunnen wij de betrokkenen een opname ter beschikking stellen. Dit wordt overlegd met iedereen die in beeld komt.

Hoe kan ik aan de collecte geven als ik digitaal meevier?

Er zijn twee manieren om digitaal te doneren:

 • Leden van de Oecumenische Janskerkgemeente kunnen de Church-app downloaden en via die app elke week digitaal doneren aan het collectedoel van die week.
 • Alle anderen kunnen een gift overmaken op de rekening van de Oecumenische Janskerkgemeente. Deze gift is dan niet specifiek voor een collectedoel, maar voor onze gemeente. Overmaken kan met Ideal via de rode knop Doneren rechtsboven op de homepage of anderszins naar ons rekeningnummer: NL21 TRIO 0391 1583 68 t.n.v. Belangen van de EUG.

Wil je lid worden (en daarna instructies ontvangen voor de Church-app), ga naar Lid worden 
Wil je meer weten over giften en periodieke schenkingen, ga naar Doneren

Kom ik in beeld als ik in de kerk zit?

De camera filmt alleen wat zich afspeelt op het koor. Alle mensen die daar meedoen aan de viering weten dat zij in beeld komen en hebben daar toestemming voor gegeven. In de huidige situatie mogen we niet met de gemeente op het koor vieren. Daardoor kom je dan ook niet in beeld als je in het schip blijft zitten.

In een enkel geval zou het kunnen dat je (van achteren) in beeld komt als je op de 1ste of 2de rij zit. Bijvoorbeeld als je opstaat. Wil je 100% zeker zijn dat je niet in beeld komt, ga dan op rij 3 of verder naar achteren zitten.

We zijn in gesprek met de ouders van de kinderen die naar het verhaal gaan. Zolang we geen toestemming hebben van de ouders dat hun kind(eren) in beeld mogen komen, zwenkt de camera op dat moment weg. We weten dat velen het jammer vinden dat ze de kinderen niet meer zien. Dat vinden we fijn om te horen, maar zorgvuldigheid in het proces en privacy gaan voor.

Kan ik nog napraten met iemand na de viering?

Na de vieringen is er 'koffie drinken' via Zoom.
Heb je behoefde om na te praten met de voorganger of een pastoraal gesprek over een ander onderwerp, neem contact op met een van onze pastores.

Meer informatie over ZOOM

Mijn vraag staat er niet bij. Bij wie kan ik terecht?

Mail je vraag naar beeldengeluid@janskerkgemeente.nl

Wij horen ook graag je opmerkingen over deze FAQ of technische of procedurele aspecten van onze vieringen.

Vragen over vieren in de kerk

Welke regels gelden momenteel voor het deelnemen aan een viering in de kerk?
 • Kom alleen als jij en je huisgenoten geen Corona-klachten hebben.
 • Er mogen momenteel maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn.
 • Je moet je aanmelden. Dat kan vanaf maandagochtend tot zaterdag 12:00 uur (via de button 'Reservereer je plek' op Home)
 • Bij binnenkomst is een mondkapje verplicht. Deze mag af als je op je plek zit.
 • De kapstok is buiten gebruik; hang je jas over de stoel.
 • Er mag niet gezongen worden. Gelukkig kunnen we wél bijvoorbeeld hardop het Onze Vader met elkaar bidden en elkaar van een afstand de vrede wensen.
 • Er mogen geen mededelingen worden gedaan door kerkgangers. Mededelingen kunnen alleen via de nieuwsbrief worden verspreid. Hiervoor kan je een mail sturen naar het secretariaat via de pagina Contact
 • Voor het tweede deel in de viering kunnen we ons niet verplaatsen naar het koor omdat we daar niet corona-proof met elkaar kunnen staan.
 • Zelf een voorbede doen tijdens de viering is niet mogelijk. Wil je graag een voorbede doen voor iemand of iets in de viering, stuur je voorbede door naar de voorbereidingsgroep via de button Voorbeden in het menu. Dit kan tot zaterdag 12:00 uur.
 • Er is geen koffie/thee na afloop; napraten kan buiten op het Janskerkhof.
Waarom moet ik me opgeven als ik aan een viering in de kerk wil deelnemen?

Om iedereen de 1,5 meter ruimte te geven en/of i.v.m. beperkte toegang vanwege (overheids)beleid, zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om te voorkomen dat je onnodig naar de kerk komt (wat ook een onnodige verplaatsing door de stad betekent), moet je een plek reserveren.

Bij binnenkomst wordt je gevraagd naar eventuele Corona-klachten, moet je je handen ontsmetten en wordt je naam afgevinkt op de lijst aangemelde bezoekers. Daarna wordt je een plaats aangewezen. Dit proces duurt even. Om wachtrijen voor de deur te voorkomen, werken we met tijdslots van een kwartier. Per kwartier kunnen er 30 mensen naar binnen. Bij de reservering wordt je daarom gevraagd hoe laat je wilt komen. Kom op tijd en niet aan het eind van je gekozen tijdslot.

In het aanmeldformulier (via de button Reserveer je plek) geef je aan met hoeveel personen je komt. Dat is belangrijk voor de koster omdat hij/zij ervoor zorgt dat er voldoende 1,2,3,4+ stoelen naast elkaar beschikbaar zijn. Zo kan je wel naast elkaar zitten als je met z’n tweëen of het hele gezin komt. Dat geldt uiteraard alleen voor mensen uit een huishouden.

Desondanks het is nodig dat dit formulier apart wordt ingevuld voor/door iedere persoon, ook voor kinderen. Op die manier kunnen we de aantallen bezoekers per tijdslot registreren.

De reservering dient ook als registratie van je gegevens voor mogelijk bron- en contactonderzoek. Mocht jij binnen 2 weken nadat je een dienst hebt bijgewoond, besmet raken met Corona, meld het dan bij de beheerder van de Janskerk (info@janskerk-utrecht.nl). De beheerder bewaart de gegevens 2 weken. Daarna worden zij vernietigd.

Ik heb me aangemeld voor de viering zondag a.s. maar kan alsnog niet komen. Hoe meld ik me af voor de viering?

Je hebt je aangemeld voor de viering, maar je kunt toch niet komen? In de bevestigingsmail van je reservering vind je het door jou ingevulde googleformulier. Bovenaan in dit formulier kun je via de button 'Antwoord bewerken' jouw reservering wijzigen. 

Waarom mogen er maar zo weinig mensen een dienst bijwonen?
De Oecumenische Janskerkgemeente volgt uiteraard de landelijke of regionale regelingen die ons door de overheid allemaal worden opgelegd. Daarnaast doen de landelijke kerken aanbevelingen en overlegt het Dagelijks Bestuur (DB) van de Oecumenische Janskerkgemeente met de beheerder van het kerkgebouw (dat in eigendom is van de Protestantse Gemeente Utrecht). Het beleid ten aanzien van, bijvoorbeeld, het maximale aantal kerkgangers of het zingen in de kerk wijkt daarom soms af van het algemene landelijke of regionale beleid. De door ons gehanteerde regels zijn daarbij soms strenger.
Waarom mogen we niet zingen in de kerk?
De Oecumenische Janskerkgemeente volgt uiteraard de landelijke of regionale regelingen die ons door de overheid allemaal worden opgelegd. Daarnaast doen de landelijke kerken aanbevelingen en overlegt het Dagelijks Bestuur (DB) van de Oecumenische Janskerkgemeente met de beheerder van het kerkgebouw (dat in eigendom is van de Protestantse Gemeente Utrecht). Het beleid ten aanzien van, bijvoorbeeld, het maximale aantal kerkgangers of het zingen in de kerk wijkt daarom soms af van het algemene landelijke of regionale beleid. De door ons gehanteerde regels zijn daarbij soms strenger.
Waarom mogen we geen mededelingen en voorbeden doen tijdens de viering?

Er zijn twee redenen waarom er nu geen mededelingen en voorbeden door kerkgangers mogelijk zijn:

 • Wij willen zo min mogelijk loopbewegingen creëren tijdens de vieringen.
 • Wij willen het aantal mensen dat de microfoon gebruikt, tot een minimum beperken. We zouden anders de microfoon na elke spreker moeten ontsmetten.

Tegen de tijd dat mededelingen en voorbeden uit Corona-oogpunt veilig zijn, zal er de mogelijkheid zijn om persoonlijk te spreken, ook zonder in beeld te komen. Dit geeft ons de tijd om eraan te wennen dat de vieringen gestreamd worden, en voorkomt ook dat nu iemand een mededeling of voorbede doet die zich er niet van bewust is dat de viering live gestreamd wordt.

De vieringen worden live gestreamd. Kom ik in beeld?

De camera filmt alleen wat zich afspeelt op het koor. Alle mensen die daar meedoen aan de viering weten dat zij in beeld komen en hebben daar toestemming voor gegeven. In de huidige situatie mogen we niet met de gemeente op het koor vieren. Daardoor kom je dan ook niet in beeld als je in het schip blijft zitten.

In een enkel geval zou het kunnen dat je (van achteren) in beeld komt als je op de 1ste of 2de rij zit. Bijvoorbeeld als je opstaat. Wil je 100% zeker zijn dat je niet in beeld komt, ga dan op rij 3 of verder naar achteren zitten.

We zijn in gesprek met de ouders van de kinderen die naar het verhaal gaan. Zolang we geen toestemming hebben van de ouders dat hun kind(eren) in beeld mogen komen, zwenkt de camera op dat moment weg. We weten dat velen het jammer vinden dat ze de kinderen niet meer zien. Dat vinden we fijn om te horen, maar zorgvuldigheid in het proces en privacy gaan voor.

Mijn vraag staat er niet bij. Bij wie kan ik terecht?

Mail je vraag naar beeldengeluid@janskerkgemeente.nl

Wij horen ook graag je opmerkingen over deze FAQ of technische of procedurele aspecten van onze vieringen.

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Boerhaaveplein 199, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
publiciteit@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.

Abonneren nieuwsbrief

* indicates required