Wijkgroepen

De ‘leden’ van de Oecumenische Janskerkgemeente wonen verspreid door heel Utrecht en ver daarbuiten. Om de onderlinge betrokkenheid te vergroten zijn er wijkgroepen. Bijeenkomsten vinden eens per zes weken plaats bij iemand van de groep thuis. Is er in jouw wijk of gemeente geen groep, dan kun je een nieuwe groep vormen.

Contact: Elise Rommens-Woertman

 

Wijkgroep Noord

Sinds eind 2011 komen we om de zes weken bijeen, altijd bij iemand thuis. We starten met een ‘rondje maand’ om te horen hoe het met iedereen gaat. Daarna gaan we aan de slag met een thema. Soms met een speelse vorm, soms meer de diepte in. Zo hebben we maskers beschilderd, hebben we ons verdiept in het Onze Vader en hebben we diverse geloofsthema’s besproken. Af en toe staat een avond in het teken van de spirituele autobiografie van een of twee groepsleden.

Wil je je bij ons aansluiten of wil je meer informatie over onze wijkgroep? Neem dan contact op met

Harriët Schoenmakers, 06-1623 9502 of
André van der Linden, 06-2259 3261

Wijkgroep Hoograven-Zuid

De groep bestaat uit 10 wijkgenoten, met zeer verschillende geloofsachtergronden. We wonen op loopafstand van elkaar (1-5 minuten), komen eens in de 6 weken bij elkaar en stellen per keer vast waar we het over zullen hebben. Zo hebben we een aantal hoofdstukken besproken uit een boek van Maria de Groot, “De innerlijke ruimte”; favoriete muziek beluisterd en besproken; gesproken over onderwerpen als (ontbreken van) godservaringen, bidden, enzovoort.

Er is ook volop ruimte voor ieders wel en wee. Sinds kort beginnen we de avonden vaak met een gezamenlijke maaltijd.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jeanet Smilde.

Wijkgroep Lunetten

Doel van de gespreksgroep “Lunetten” is om aan de hand van een (bijbel)boek met elkaar in gesprek te gaan over ons eigen christelijk geloof in de praktijk van alledag, hier en nu.

Iedere derde woensdag van de maand, van 20.30-22.30 uur, bij één van de deelnemers thuis.

Meer weten? Neem contact op met Libert Hol06-20604113.

Gespreksgroep “Lunetten” najaar 2019.

Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis” van Jonathan Sacks willen we het komende semester met elkaar bespreken in de gespreksgroep “Lunetten”. Als Jood geeft hij een boeiende verantwoording vanuit zijn bijbel, ons eerste of oude Testament en uitleg van het Joodse begrip tsedaka of gerechtigheid. “Armoede is een soort dood en erger dan vijftig plagen”. De auteur is emeritus opperrabijn van Groot Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis en bekend om zijn bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. Maar ook door zijn boek “Leven met verschil”, waarin een hartstochtelijk pleidooi voor verdraagzaamheid in een tijd van extremisme.

“Een gebroken wereld heel maken” ISBN 978-94-92183-34-7; Uitgeverij Skandalon à €29,95

Start gespreksgroep “Lunetten”: woensdag 18 september op Orkaden 33 in Lunetten.

 

Wijkgroep Oog in Al

Een groepje mensen uit Oog in Al komt eens per 6 weken bij elkaar en praat over wat hen bezighoudt. Een ontmoeting, een gebeurtenis thuis of op het werk, een anekdote vormt de aanleiding tot een (diepgaand) gesprek over zaken rond leven en geloof. Sommige mensen zijn er altijd, anderen lukt en door een volle agenda slechts 1 of 2 keer per seizoen aanwezig te zijn. Wees welkom om mee te praten.

Meer weten? Neem contact op met Teunis Hol, 030-2340912.

Wijkgroep Tuinwijk/ Vogelenbuurt/ Pijlsweerd

Doel van de groep is om EUG-ers uit je eigen wijk beter te leren kennen en dingen met elkaar te (kunnen) bespreken die je wellicht niet met anderen bespreekt.

Woon je in één van deze deze wijken? Wees welkom en praat mee.

Meer weten? Neem contact op met Liesbeth Kuyvenhoven, 030-2733056.

Wijkgroep Houten

Contactpersoon:

Hennie Duijst, 06 5235 1306

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Boerhaaveplein 199, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
website@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.