Wijkgroepen

De ‘leden’ van de Oecumenische Janskerkgemeente wonen verspreid door heel Utrecht en ver daarbuiten. Om de onderlinge betrokkenheid te vergroten zijn er wijkgroepen. Bijeenkomsten vinden eens per zes weken plaats bij iemand van de groep thuis. Is er in jouw wijk of gemeente geen groep, dan kun je een nieuwe groep vormen.

Contact: Elise Rommens-Woertman

 

Wijkgroep Hoograven-Zuid

De groep bestaat uit 10 wijkgenoten, met zeer verschillende geloofsachtergronden. We wonen op loopafstand van elkaar (1-5 minuten), komen eens in de 6 weken bij elkaar en stellen per keer vast waar we het over zullen hebben. Zo hebben we een aantal hoofdstukken besproken uit een boek van Maria de Groot, “De innerlijke ruimte”; favoriete muziek beluisterd en besproken; gesproken over onderwerpen als (ontbreken van) godservaringen, bidden, enzovoort.

Er is ook volop ruimte voor ieders wel en wee. Sinds kort beginnen we de avonden vaak met een gezamenlijke maaltijd.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jeanet Smilde.

Wijkgroep Lunetten

Doel van de gespreksgroep “Lunetten” is om aan de hand van een (bijbel)boek met elkaar in gesprek te gaan over ons eigen christelijk geloof in de praktijk van alledag, hier en nu.

Iedere derde woensdag van de maand, van 20.30-22.30 uur, bij één van de deelnemers thuis.

Meer weten? Neem contact op met Libert Hol06-20604113.

Gespreksgroep “Lunetten” najaar 2020.

“Wat Paulus bezielde” van dr. Joop Smit ( die we kennen als R.K. voorganger in de Janskerkgemeente) willen we tot eind van dit jaar met elkaar lezen en bespreken. Paulus’ dubbele loyaliteit aan Joden en heidenen vormt voor christenen ook in deze tijd een spannende erfenis en een uitdagende opgave, aldus de uitgever.

Aansluitend zal het boek “Het uitschot en de geest, Paulus onder filosofen van Geert-Jan van der Heiden met elkaar besproken worden. Toonaangevende denkers van het Europese vasteland vinden in Paulus’ brieven grondwoorden voor een nieuwe manier van denken over de wereld. Maar laten ook zien dat deze brieven aan de basis staan van ervaringen die kenmerkend zijn voor onze hedendaagse cultuur. Of zoals de Volkskrant zei: “Bij het lezen van dit boek kan het idee ontstaan dat Paulus’ teksten je voor het eerst echt iets te zeggen hebben”….
Uitgeverij resp. Berne Media en Vantilt

1ste keer woensdag 16 september op Holterberg 13 in Lunetten, daarna 1x per maand van 20:00 tot 22:30.

Iedereen is van harte welkom. Liefst van te voren even laten weten aan: Harm Schut heschut@telfort.nl of tel.:030-2893508

Wijkgroep Oog in Al

Een groepje mensen uit Oog in Al komt eens per 6 weken bij elkaar en praat over wat hen bezighoudt. Een ontmoeting, een gebeurtenis thuis of op het werk, een anekdote vormt de aanleiding tot een (diepgaand) gesprek over zaken rond leven en geloof. Sommige mensen zijn er altijd, anderen lukt en door een volle agenda slechts 1 of 2 keer per seizoen aanwezig te zijn. Wees welkom om mee te praten.

Meer weten? Neem contact op met Teunis Hol, 030-2340912.

Wijkgroep Tuinwijk/ Vogelenbuurt/ Pijlsweerd

Doel van de groep is om EUG-ers uit je eigen wijk beter te leren kennen en dingen met elkaar te (kunnen) bespreken die je wellicht niet met anderen bespreekt.

Woon je in één van deze deze wijken? Wees welkom en praat mee.

Meer weten? Neem contact op met Liesbeth Kuyvenhoven, 030-2733056.

Wijkgroep Houten

Contactpersoon:

Hennie Duijst, 06 5235 1306

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Het Simonshuis                                      Maliesingel 63-64, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
publiciteit@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.

Abonneren nieuwsbrief

* indicates required