Over ons

De Oecumenische Janskerkgemeente is een geloofsgemeenschap met bijzondere aandacht voor studenten. Binnen onze gemeente kan veel gezegd en gedacht worden. Er is ruimte voor twijfel en geen vastomlijnd godsbeeld. Geloven is voor velen vaker zoeken naar God, dan zeker weten. Mensen uit de wijde omgeving van Utrecht voelen zich daar door aangesproken.

Van EUG naar Oecumenische Janskerkgemeente

 

Licht en ruimte

De Janskerk is de plek waar onze gemeente samenkomt. Deze kerk voelt voor ons als een thuis. Het is een sober ingerichte, witgepleisterde ruimte. Een ruimte waar het licht kan komen: stralend wit op zonnige dagen, stemmig gefilterd als het buiten donker en grijs is. Maar altijd is er dat licht. Vooral in het hoogkoor, waar we wekelijks in een kring staan tijdens het breken en delen en het gebed.

Verbinding

De kring staat symbool voor onze verbinding met elkaar én met de samenleving. Door zang en gebed komen we tot inkeer. In de kring vertellen we onze verhalen aan elkaar en aan God. Tijdens de kring kun je niet om elkaar heen: we kijken elkaar in de ogen en bidden hand in hand. Deze gemeenschappelijke beleving nemen we weer mee naar buiten als we op zondagmiddag de kerk verlaten.
Verbinding is er ook tussen verleden en heden. Want in de Janskerk, een van de tien oudste kerken van Nederland, komen mensen al honderden jaren bij elkaar om te rouwen en trouwen, om te vieren, te bidden, een nieuwe start te maken en te gedenken.

Middenin de samenleving

De Janskerk is ook een gebouw waar concerten worden gegeven. Er worden bierfestivals, congressen en lezingen georganiseerd en boeken- en kledingbeurzen gehouden. Het is een multifunctioneel gebouw dat middenin de samenleving staat. Figuurlijk en letterlijk. Want tijdens vieringen gaan de geluiden van de stad niet aan ons voorbij. De bus rijdt langs, we horen de draaiende borstels van schoonmaakwagens, af en toe passeert met loeiende sirenes een voertuig van een van de hulpdiensten. En tijdens nachtelijke vieringen, bijvoorbeeld rond Pasen, hoor je het geroezemoes van stemmen op de terrassen, zo nu en dan overstemd door dronkenmansgejoel. Het hoort erbij: de Janskerk staat niet op een eiland, maar maakt deel uit van de stad.

Oecumene

Samen-leven: daar draait het om in onze gemeente. Met elkaar en met de wereld.
De Janskerkgemeente is oecumenisch. ‘Oikos’ betekent ‘huis’. Je thuis is een plek waar je jezelf kunt zijn, wat voor achtergrond je ook hebt. Protestant en Katholiek viert hier samen. Voorbij onze eigen grenzen, openstaand voor vele richtingen. We kijken met een open blik naar buiten, ons bewust verbindend met de wereld.

Een nieuwe naam …

Al jaren praten we over een naamsverandering. Nu is het zover: na een gemeenteberaad in 2018 is er een werkgroep opgericht, die uiteindelijk twee naamsuggesties deed aan de EUG-raad. De namen zijn aan de gemeenteleden voorgelegd. Het merendeel van de leden koos voorjaar 2019 voor de naam Oecumenische Janskerkgemeente.
Waarom deze naamsverandering? Omdat de naam ‘EUG’ al jaren tot verwarring leidt. Want wat betekent het precies? De afkorting dekt de lading niet meer. Ook ‘studentengemeente’ klopt niet meer: we zijn immers sinds 2010 wijkgemeente van de PGU.

De raad en Dagelijks Bestuur

De raad bepaalt het beleid van de Oecumenische Janskerkgemeente. De raad kiest uit haar midden een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB geeft leiding aan de uitvoering van het beleid.
De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen, van de pastores en het DB. De werkgroepen voeren zelfstandig het beleid uit binnen het eigen werkveld.

Geschiedenis van de Oecumenische Janskerkgemeente

De EUG is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontstaan uit een samenwerking tussen de Evangelische Akademie Gemeente (EAG, gezamenlijk studentenpastoraat van de hervormden en gereformeerden) en de Utrechts Studenten Parochie (USP, het rooms-katholieke studentenpastoraat). Al sinds 1969 waren er oecumenische vieringen in de Geertekerk, waarbij ook lutherse, doopsgezinde en remonstrantse kerken zich aansloten.

In de loop van de jaren zeventig werkten de EAG en de USP steeds meer samen als Evangelische Universiteitsgemeente, kortweg EUG. In 1975 verscheen het eerste nummer van het EUG-maandblad Reagerenderwijs (later Wijs) en in 1979/1980 kwam het eerste jaarverslag van de EUG uit. Elke zondag waren er twee oecumenische diensten. Vanaf 1981, na de restauratie van de Janskerk, vonden de diensten daar plaatst. Kort daarna werd de naam EUG uitgebreid met ‘Oekumenische Studentengemeente’.
Na de opheffing van de USP in 2004 verminderde de inbreng van de Rooms-Katholieke Kerk in de EUG. Daarom voerden de EUG en diverse kerken gesprekken over een nieuw samenwerkingsverband voor het studentenpastoraat. In juni 2008 werd daartoe het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU) opgericht.

Daarnaast was de EUG inmiddels een brede gemeente geworden, waar niet langer alleen studenten zich thuis voelden. De EUG zocht aansluiting bij de Protestante Gemeente Utrecht (PGU) en op 1 januari 2010 werd de EUG een PGU-wijkgemeente van bijzondere aard. Dit maakte ook het aanstellen van een eigen gemeentepastor mogelijk en sinds 6 maart 2011 is Harry Pals in deze functie actief. Daar bleef het echter niet bij. Stichting Providebit maakte het aanstellen van een tweede gemeentepastor, van rooms-katholieke huize, mogelijk. Op 1 juni 2011 deed Marieke Milder opnieuw haar intrede in de EUG (zij was al studentenpastor van 2001 tot 2007). Samen met studentenpastor Jasja Nottelman is het pastoraat in de EUG sindsdien weer op volle sterkte.

Op 8 september 2019 is de naam EUG gewijzigd in Oecumenische Janskerkgemeente.

Geschiedenis van de Janskerk

Kort na 1040 stichtte bisschop Bernold (1027-1054) de Janskerk, gewijd aan Johannes de Doper, als het noordelijke punt van het Utrechtse kerkenkruis. Tot de eerste helft van de zestiende eeuw had de Janskerk een volledig romaanse bouwstijl. Aanvankelijk waren er twee torens aan de westzijde, maar in de veertiende eeuw raakte één van de torens in verval en stortte in. In het begin van de zestiende eeuw werd het romaanse koor vervangen door een gotisch koor.

Toen in 1580 de openlijke uitoefening van de katholieke godsdienst in Utrecht verboden werd, verloor de Janskerk zijn functie als kapittelkerk. Beelden en altaren werden verwijderd en het koor van de kerk werd ingericht als stadsbibliotheek en later (tot 1821) als Universiteitsbibliotheek. In 1656 kwam de Janskerk in het bezit van de Hervormde Kerk. Mede als gevolg van een tornado raakte de westzijde van de kerk in verval. Deze zijde werd in 1682, samen met de overgebleven toren gesloopt. Aan het begin van de negentiende eeuw deed de kerk tijdelijk dienst als kazerne voor Russische en Pruisische soldaten. Ook was er een houtopslagplaats gevestigd. De kerk raakte steeds meer in verval. In 1947 werd begonnen met de restauratie van het koor. Bij de tweede restauratie (1977-1981) kreeg de kerk een nieuwe daktoren en werd het romaanse karakter van het schip benadrukt.

Sinds 1981 vinden in de Janskerk de diensten van de EUG Oekumenische Studentengemeente plaats, tegenwoordig de Oecumenische Janskerkgemeente.

In samenwerking met ...

De Oecumenische Janskerkgemeente is een wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse Gemeente Utrecht.

DeOecumenische Janskerkgemeente is één van de vertegenwoordigers van de PGU in de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.

DeOecumenische Janskerkgemeente participeert in het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht. Het IPSU verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hogescholen in Utrecht.

DeOecumenische Janskerkgemeente viert in de prachtige Janskerk in de binnenstad van Utrecht aan het Janskerkhof.

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Het Simonshuis                                      Maliesingel 63-64, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
publiciteit@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.

Abonneren nieuwsbrief

* indicates required