Bij Psalm 82

Bij Psalm 82

stand van zaken in het grote nest is er altijd wel geweld god die als goed gold bladert als een waanzinnige in zijn eigen boek en telt en telt de verminkten de oogst beschouwt men als verloren alle perziken liggen gekwetst in het dorre gras de appels rotten onder de...
Onze vieringen in beeld

Onze vieringen in beeld

Hopelijk gaan we vanaf 20 september – met de nodige beperkingen – weer samen vieren in de Janskerk. Tegelijkertijd willen we dat iedereen die vieringen kan meemaken, via beeld én geluid. Ook diegenen die er fysiek niet bij kunnen zijn, om welke reden dan...

Muziek bij Psalm 82

In de zomercyclus van de Janskerkgemeente staan enkele psalmen centraal rond het monastieke ideaal “stabilitas loci”: het verblijven op één plek, aarden, wortelen. Ik mag een luistertip aandragen bij een aantal psalmen. Met plezier! Psalm 82 1 Een psalm van Asaf. God...
Weer vieren in de Janskerk, 20 september

Weer vieren in de Janskerk, 20 september

Over twee weken, 20 september, hopen we weer op zondagmorgen bijeen te komen in de Janskerk. Dat voelt als vanouds, maar het zal anders gaan dan we gewend zijn. Voor het tweede deel kunnen we ons niet verplaatsen naar het koor omdat we daar niet corona-proof met...
Zie, de Mens – beeld bij Psalm 82

Zie, de Mens – beeld bij Psalm 82

De man, de vrouw en het kind De gezichten van alle drie zijn vertrokken, verwrongen Is het pijn? Is het honger? Is het angst? Is het woede? Is het wanhoop? Waarom die ketenen? Waarom hard staal rond een zachte kwetsbare nek? Waarom pakt niemand die uitgestoken hand……...
Bij Psalm 82

Bij Psalm 72

Psalm 151 Dat je alles ziet, alles ziet – wat zie je dan? Dat je alles ziet, alles ziet – wat zie je dan? Heb je die kuil gezien? Heb je gezien wat daar lag? Grijpend nog naar wat men liefhad, creperend in de drab? Dat je alles hoort, alles hoort – wat hoor je dan?...