Vanuit de DB

Vanuit de DB

Nu er door de overheid een stip aan de horizon is gezet richting het afbouwen van de lockdown, met alle voorbehouden die daarbij horen, is het natuurlijk ook de vraag wat dat betekent voor ons als Oecumenische Janskerkgemeente. Het verlangen bij velen van ons is groot...
Omhelzen

Omhelzen

We zien twee mensen die elkaar omarmen. Er lijkt een vertrouwdheid te zijn tussen deze twee mensen, als je elkaar zó kunt omarmen. ( En wat zou het in deze tijd fijn zijn om iemand zo te kunnen omhelzen!). Als we met andere ogen kijken zien we misschien twee mensen...
Korenveld – meditatie

Korenveld – meditatie

Korenveld En in een onverwachte glimp van eeuwigheid besef ik dat mijn ware levenstijd besloten ligt in deze zeldzame seconde. De eindeloze halmenzee volgt zonder aarzeling de vederlichte tred van het moment dat, argeloos, geen tijd of ruimte kent, niet weet van...
Achter de schermen van de online-vieringen

Achter de schermen van de online-vieringen

Al sinds zondag 15 maart mogen we niet meer samenkomen in de Janskerk en zenden we onze vieringen online uit. In het begin hadden we niet de mogelijkheid om beeld en geluid tegelijkertijd en kwalitatief goed door te sturen. Bovendien is een uitzending een ander medium...
Gebed in deze mei-Mariamaand

Gebed in deze mei-Mariamaand

In onze huidige, vreemde tijd wordt er overal gezocht naar woorden van troost, bemoediging, hoop en vertrouwen. Paus Franciscus reikt de wereld – en dus ook ons – in deze mei-Mariamaand het volgende gebed aan: Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige...
4 mei

4 mei

4 mei De dag die voorbij gaat als alle andere dagen. De dag die het zelfde en toch anders is als alle andere dagen. De dag die verleden, het ‘nu’ en een vrije toekomst verbindt. De dag dat we met het stoppen van de tijd, voor 2 kleine minuten, herdenken wat er 75 jaar...