De verschrikkelijke gebeurtenissen die momenteel plaatsvinden in Israël en de Palestijnse gebieden raken ons
allemaal diep en geven ons grote zorgen voor de toekomst. Dit conflict geeft ook onrust en spanning in onze eigen stad. De PGU participeert in een Bondgenotenoverleg Binnenstad, waarin op 13 oktober j.l. met verschillende vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, de politie en diverse religieuze groeperingen deze situatie besproken is. In deze brief worden de belangrijkste inzichten gedeeld en wordt een oproep gedaan om de vrede in onze eigen stad te bewaren.