Komende zondag 5 november komt de Oecumenische Janskerkgemeente bijeen om Allerzielen te vieren. In de cyclus “Op de bodem” is het thema “Op de bodem”. We lezen Job 2:11-13 en Joh. 15:9-17 vanuit de vraag: wat vriendschap betekent in de verdrietigste momenten van iemands leven. We zingen onder meer: Psalm 25  (Oosterhuis/Löwenthal) en Ik  Zal Mijn Mond Niet Houden Tegen U (Oosterhuis/Löwenthal). Het Janskoor zingt onder leiding van Hans Leeuwenhage. Laurens de Man bespeelt het klavier.

Met het oog op Allerzielen zullen we kaarsjes branden en namen noemen en zo de herinnering levend houden aan dierbare doden.

Kees van der Zwaard is voorganger.

Over de Cyclus “Op de bodem”

‘Op de bodem zitten’, ‘door de grond zakken’, ‘een afgrond voor ogen’,’ geen grond onder de voeten’, ‘vaste grond vinden’ – allemaal uitdrukkingen die iets zeggen over menselijke
ervaringen. Ze raken zowel aan het verlangen naar stevigheid en zekerheid, als aan de angst dat ons bestaan wankelt en omvalt. Als dat laatste gebeurt – als ons bestaan op de één of andere manier instort – dan proberen we weer ‘op de been te komen’, ‘op te krabbelen’, ‘ons evenwicht te hervinden’, ‘weer in balans te komen’. De grote levensvraag blijft hoe te leven met beide ervaringen. Hoe ontwikkel je de levenskunst om niet steeds heen en weer te schieten tussen blijdschap en verdriet, tussen angst en verlangen, maar om juist te leven met die beide kanten van ons bestaan. Op zo’n manier dat het één niet in mindering komt op het ander. Zodanig dat we in blijdschap èn verdriet, in angst èn verlangen transformeren naar een leven in verbinding met “the ground of being”. Tegelijkertijd opgetild en verdiept tot een leven in vertrouwen.

Over het thema “Op de bodem” en Allerzielen

Je kunt van de vrienden van Job zeggen wat je wil – dat ze betweters zijn, theologische ijdeltuiten, bange mannen die de werkelijkheid aanpassen aan hun overtuigingen (en dat is ook
vaak gedaan) – maar ze blijven eerst wel zeven dagen en zeven nachten zwijgend bij Job op de bodem zitten. Pas als Job zijn leven vervloekt houden ze het niet meer uit en begint hun misplaatste troostdiscussie. Daarmee nemen ze afstand van Job en zijn grote verdriet. Wat is er nodig om je mond te blijven houden, om iemand niet alleen te laten in zijn of haar gemis? Hoe ontwikkel je de moed om te blijven? Of, als je wel iets wil zeggen: hoe vind je de juiste woorden? Wat zouden juiste woorden voor Job zijn geweest? Dat roept de vraag op: Wat is vriendschap? Jezus verbindt vriendschap met ‘blijven in liefde’. Mooi, maar hoe moeilijk.

We beginnen omstreeks 10.45 uur met inzingen. De viering start om 11.00 uur.

We komen samen in de Janskerk te Utrecht.

Voor de kinderen is er Verhaalgroep.

De tienergroep komt ook bijeen.