Voorganger: Kees van der Zwaard & Elise Woertman
Thema: Voorhangsel
Lezing: Marcus 1,9-11 en 15,33-39
Beeld: Verrezen Christus
Met medewerking van het Janskoor

Deze viering is een doopdienst

Tweemaal scheurt de hemel van boven naar beneden open in het Marcusevangelie. Als Jezus gedoopt wordt in de Jordaan scheurt de hemel open en klinkt er een stem uit de hemel die zegt: ‘Jij bent mijn geliefde zoon’. Als Jezus sterft aan het kruis, scheurt op dat moment het voorhangsel in de tempel open. De centurio herken hem en zegt: ‘werkelijk, deze mens was Gods zoon’. Tweemaal zien wij de volle werkelijkheid zonder voorhangsel. Daartussen speelt het hele leven zich af. Op het schilderij van de Verrezen Christus zijn de rafelranden van het voorhangsel nog te zien, met het wachtende blauw daarachter.

Tussen rafelranden
zit de tuinman

weergaloos vrij

Nog draagt zijn lijf
de sporen

van de nacht
vol pijn en leegte

Nu draagt zijn schoot
de mand

vol goede vruchten
van de Geest

Omringd door hemel
weids open

om licht te leven

Er is een bijeenkomst van de Verhaalgroep voor de kinderen van 4 tot 12 jaar
Er is géén oppas beschikbaar

De liederen worden geoefend vanaf 10.45 uur. De viering start om 11.00 uur
Je kunt de viering ook digitaal volgen via Kerkdiensgemist.

Aansluitend aan de viering vindt de feestelijke opening van de expositie ‘Het wachtende blauw’ plaats, met schilderijen van Johannes Wickert. Met inhoudelijke, muzikale bijdragen van diverse gemeenteleden, ook voor de kinderen. Wees welkom! Meer informatie vind je in deze flyer.