Mee met Mozes

Mee met Mozes

Oproep voor komende zaterdag en zondag Op zondag 23 januari trekken we met Mozes en het volk van Israël door de woestijn. Het volk heeft dorst en smeekt Mozes om water. God zal gehoor geven aan de smeekbede van zijn volk. We willen iedereen uitnodigen om mee te...
Vacature Studentenpastor

Vacature Studentenpastor

Vacature Studentenpastor bij het IPSU (Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht) – 0.75 fte In verband met het vertrek van de huidige pastor zoekt het IPSU een studentenpastor. Het IPSU is een verzameling van kerken in Utrecht, die er wil zijn voor de...
Waar gaat het zondag over?

Waar gaat het zondag over?

Voorganger: Kees van der Zwaard Thema: Droom belichamen Lezing: Mattheus 3,13-17 Op de laatste zondag van deze advent- en kerstcyclus lezen we hoe Jezus gedoopt wordt door Johannes in de rivier de Jordaan.  Nadat Jezus uit het water omhoogkomt opent de hemel zich en...
Waar gaat het zondag over?

Waar gaat het zondag over?

Voorganger: Harry Pals Thema:  valse dromen Lezing: Mattheüs 4,1-11 Niet alles wat ons voorgespiegeld wordt is echt. Jezus wordt tot driemaal toe verleid in de woestijn. Tot driemaal toe wordt hem voorgehouden wat hij zou kunnen krijgen. De eerste twee keer hoeft hij...