Oproep voor komende zaterdag en zondag

Op zondag 23 januari trekken we met Mozes en het volk van Israël door de woestijn. Het volk heeft dorst en smeekt Mozes om water. God zal gehoor geven aan de smeekbede van zijn volk. We willen iedereen uitnodigen om mee te trekken in deze woestijn. Dat betekent dat we je uitdagen om vanaf zaterdagavond 22 januari niets meer te drinken, erop vertrouwend dat ook wij in onze behoefte aan water voorzien zullen worden.

Als verlangende herten willen we zo tijdens de viering met jullie stilstaan bij de betekenis van dorstlessing. Zet daarom voor tijdens de viering een groot glas water klaar. Mocht niets drinken vanaf zaterdagavond geen optie voor je zijn, dan is vanaf zondagochtend natuurlijk ook een mogelijkheid.

Namens de voorbereidingsgroep,
Daniëlla van de Kar
Fonnie Nicolai
Johanneke Bosman
Mieke van Kooten Niekerk