Viering 27 december

Voorganger       Marie Hansen-Couturier Thema              Beschadigd vertrouwen Lezing               Mattheüs 2,13-23 De geboorte van het kind is nog nauwelijks geschied, en hij is zijn leven al niet zeker. Weer is er een droom waarin Jozef een engel op bezoek...

Viering 25 december – 1e kerstdag

Voorganger        Kees van der Zwaard Thema                Vertrouwen op het Woord Lezing                Johannes 1:1-14 Johannes getuigt van het licht, waar hij zelf ook op vertrouwt. Hij wil dat doorgeven, mensen erop attenderen, er vanuit leven. God als het Woord,...
Licht

Licht

De bijbelteksten die we met Kerstmis lezen, horen, zingen ( nou ja alleen in ons hart en thuis..), kunnen er niet over ophouden: Er is ons een bijzonder kind geboren! Een redder is ons geboren, zingt van God in den hoge! Mensen uit de verstoten klasse, de herders,...

Leegte in Ons II

‘Leegte in Ons (II)’ is een korte film over de spanning tussen de oprukkende schaduw en ons verlangen naar licht en verlichting. Het is het tweede deel van een tweeluik voor de adventstijd. Ook dit tweede deel is gemaakt door Kees van der Zwaard en Hans...