Voorganger       Marie Hansen-Couturier
Thema              Beschadigd vertrouwen
Lezing               Mattheüs 2,13-23

De geboorte van het kind is nog nauwelijks geschied, en hij is zijn leven al niet zeker. Weer is er een droom waarin Jozef een engel op bezoek krijgt, die hem aanspoort te vluchten met het kind. Wordt het vertrouwen van Jezus hier nu beschaamd of bevestigd? Hij is zijn leven niet zeker, maar er zijn mensen die hem op handen dragen naar een veilige plek, ver van thuis. Herodes wordt misleid door de magiërs en wreekt zich op een gewelddadige manier. Een keten van geweld zet zich voort.
Hoe herkenbaar zijn dit soort ketens van actie en reactie in onze wereld? Waar wordt vertrouwen gewonnen en waar beschadigd?