De bijbelteksten die we met Kerstmis lezen, horen, zingen ( nou ja alleen in ons hart en thuis..), kunnen er niet over ophouden: Er is ons een bijzonder kind geboren!
Een redder is ons geboren, zingt van God in den hoge!
Mensen uit de verstoten klasse, de herders, horen als eerste het goede nieuws!
God is met jou!
De evangelist Lucas lijkt wel woorden tekort te komen
terwijl de evangelist Johannes het abstracter zegt.
Het Woord, de Logos is Vlees geworden.
Gods Woord is mens geworden.
Maar beide schrijvers vertellen een groots verhaal!

De hemel is open gegaan.
Licht is gaan schijnen.
Voor jou
voor mij
voor iedereen die recht wil staan en om wil draaien.
Voor iedereen die zijn armen wil uitstrekken naar een ander.
Voor iedereen die haar liefde wil geven.

Een ster is gaan schijnen
boven een stal.

Licht is als vervulling uit de hemel gekomen.

Licht schijnt door een raam,
Licht schijnt door de verhalen.
Het Woord van Licht is vlees geworden,
heden is ons een redder geboren.

Tekst: Johanneke Bosman
Afbeelding: raam in de kathedraal van Chartres.