Viering 25 april

Viering 25 april

Thema: Dit is mijn lichaamVoorganger: Thea PeereboomLezing: 2 Korinthe 4:18-5:8 Paulus gebruikt het beeld van ons lichaam als woning, meer specifiek als tent. Daarmee komen we terecht op het terrein van kwetsbaarheid en krakkemikkigheid, van verval en sloop. Kortom:...
Dit is mijn lichaam – koning krakkemikkigheid

Dit is mijn lichaam – koning krakkemikkigheid

Zes keer heeft de kanker zijn lichaam gekweld. Zes keer heeft hij de ziekte overwonnen. Het zevende hoofdstuk van zijn leven is aangebroken. Het had ook anders kunnen aflopen. HZeven is volheid, heelheid. Hij leeft in genadetijd. Met waardigheid poseert hij voor de...
Viering 25 april

Viering 18 april – 11.00 uur

Thema: Transfiguratie Voorganger: Kees van der Zwaard Lezing: Matteüs 17:1-13 Is je lichaam deel van je ware zelf? En zo ja, kunnen wij dan God zien met onze aardse ogen? Als lichaam en geest werkelijk gescheiden zijn, dan kan dat niet. Dan is God fysiek niet...
Stilstaan bij het thema ‘opstaan, geloven met je lijf’

Stilstaan bij het thema ‘opstaan, geloven met je lijf’

In de periode tot Pinksteren willen we stilstaan bij het thema ‘opstaan, geloven met je lijf’. We hopen, als de coronamaatregelen dat toelaten, ook fysiek in kleine groepjes bij elkaar te kunnen komen. In elk geval is er wekelijks de mogelijkheid om aan te...
Gemeenteberaad over Visiedocument op 12 mei

Gemeenteberaad over Visiedocument op 12 mei

Het Dagelijks Bestuur heeft in samenwerking met de Raad een concept voor een nieuw Visiedocument (2021-2024) gemaakt. Een vervolg op de vorige Visie, die liep tot 2020. Graag gaan we daarover met elkaar als gemeente in gesprek. Dat doen we online op woensdagavond 12...