De ‘werkelijkheid’ omkeren vergt soms lef en vasthoudendheid. Daarover gaan de verhalen in deze Wijs. In de pastorbijdrage van Kees van der Zwaard staat een oproep tot zelfonderzoek. Wees gericht op verandering.
Als de werkelijkheid anders is dan je lief is, kan de methode van het ‘omdenken’ ook heel bruikbaar zijn. Uitgangspunt is: er is geen probleem, er is een feit en wat zijn de mogelijkheden. Voorbeelden uit het dagelijks leven en uit de bijbel tonen aan dat die wijze van benaderen perspectief biedt.

Heb je nog geen abonnement? Wijs verschijnt zes keer per jaar. De abonnementsprijs is €22,50. Mail voor een abonnement of een proefnummer naar het secretariaat van de Oecumenische Janskerkgemeente.