In de crypte bij de zusters Augustinessen heeft jarenlang een Maria (Moeder met kind) gestaan, een bruikleen van de beeldhouwer Jules Enneking. Door ruimte gebrek kon ze daar niet blijven en de maker heeft het nu aan ons in bruikleen gegeven. Sinds 22 januari staat ze in de Stefanuskapel in de Janskerk. De zusters en Jules zijn blij dat ze een plek bij ons heeft gevonden en wij zijn blij en dankbaar dat wij haar bij ons mogen hebben.