Geven met hoofd of hart?

Geven met hoofd of hart?

Op dinsdagavond 24 oktober a.s. organiseert de Diaconiecommissie van de Oecumenische Janskerkgemeente in het Simonshuis een themabijeenkomst over het doneren aan goede doelen. Velen in de Jans geven aan goede doelen, zowel bij collectes in de kerk als privé. Daarbij...
Geven met hoofd of hart?

Collecte paasnacht: Straatpastoraat.

In de Paasnacht hebben we in de Oecumenische Janskerkgemeente gecollecteerd voor het Straatpastoraat Utrecht. Om middernacht kon er helaas niet meer worden gedoneerd via de CHRCH-app. Daarom voor wie het heeft gemist en dit uitermate belangrijke werk toch wil...
Collecte komende zondag

Collecte komende zondag

De collecte komende zondag is voor het Straatpastoraat Utrecht: De goede Sint en lieve Piet vergeten onze naasten niet en vragen dat van allen. Zij vinden aandacht essentieel en nee, dat geef je nooit teveel aan wie erbuiten vallen. Zij weten ook van pastoraat voor...
Collecte viering 2 augustus

Collecte viering 2 augustus

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor het Straatpastoraat Utrecht. De straatpastores en vrijwilligers zijn aanwezig bij dak- en/of thuisloze medemensen. Daarbij is het contact van mens tot mens de kern: oprechte aandacht hebben voor mensen die geen huis of thuis...
Taal doet meer

Taal doet meer

Taal Doet Meer is een stichting die met vele vrijwilligers kansen wil bieden aan Utrechters van alle afkomsten. Rode draad in het werk zijn taal en ontmoeting. Voor jonge gezinnen met een taalachterstand in het Nederlands, organiseren ze het project ‘Lezen en Praten...
Collecte voor de Stichting Bootvluchteling

Collecte voor de Stichting Bootvluchteling

Zondag 17 en 24 mei collecteren wij voor de Stichting Bootvluchteling. Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het hardst nodig is. Duizenden vluchtelingen zitten vast of zijn in nood langs de grenzen van Europa. In de afgelopen jaren...