In de Paasnacht hebben we in de Oecumenische Janskerkgemeente gecollecteerd voor het Straatpastoraat Utrecht. Om middernacht kon er helaas niet meer worden gedoneerd via de CHRCH-app. Daarom voor wie het heeft gemist en dit uitermate belangrijke werk toch wil ondersteunen, hier alsnog informatie:

Een paar maanden geleden hebben bezoekers van het Straatpastoraat getekend wat de inloop, of de Tafel van Twaalf, voor hen betekende. Er kwamen hele mooie tekeningen en het leidde ook tot hele mooie gesprekken. De opvallendste conclusie was dat het goddelijke voor de bezoekers meer als waardevol wordt ervaren dan gedacht. Het team van het Straatpastoraat probeert mens te zijn met deze medemensen, door enerzijds materiële dingen als een warme plek, maaltijd, kleding, ondersteuning, etc. en anderzijds aandacht, respect en gezelligheid. Op de bezoekers heeft dit dus een effect dat ze bij het Straatpastoraat iets van Gods aanwezigheid ervaren. En eigenlijk is dat ook hoe God bedoeld heeft dat we als mensen met elkaar omgaan: elkaar zien en in het licht zetten. Om dit mooie en waardevolle werk te kunnen blijven doen is financiële ondersteuning nodig. De paasnachtcollecte is dan ook warm aanbevolen.

Giften mogen naar NL29 INGB 0008 7357 06 t.n.v. Straatpastoraat Utrecht