Taal Doet Meer is een stichting die met vele vrijwilligers kansen wil bieden aan Utrechters van alle afkomsten. Rode draad in het werk zijn taal en ontmoeting. Voor jonge gezinnen met een taalachterstand in het Nederlands, organiseren ze het project ‘Lezen en Praten met je Kind’. In dit project stimuleren vrijwilligers de taalontwikkeling van ouders én kinderen, door aan de slag te gaan met lezen, zingen en vooral ook durven praten en sociale contacten op te doen. Bij sommige gezinnen gaan vrijwilligers op taalthuisbezoek, andere gezinnen ontmoeten elkaar in ouder-kindgroepen, waar de kinderen worden voorgelezen en spelen, terwijl de ouders taalles krijgen. Voor dit project heeft stichting Taal Doet Meer materialen nodig, gericht op de taalontwikkeling van de allerkleinsten: boekjes, knutselspullen en leerzame spelletjes.

Verder is Taal Doet Meer altijd op zoek naar nieuwe Vrijwilligers en Vrienden!

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij bijvoorbeeld ‘Lezen en Praten met je Kind’?
Draagt u de organisatie een warm hart toe, maar doe je dat liever als Vriend, dan kunt u hier terecht.