Zondag start de online viering om 11:00 uur op het Youtube-kanaal van de Janskerkgemeente. De viering is ook via janskerkgemeente.nl te bekijken.

Geloven in het gewone leven in de tijd van Pinksteren, het alledaagse leven zien als een bezield leven waarin de Geest ons aanwakkert. In deze tijd van het Coronavirus is dat minstens paradoxaal te noemen. Want ons gewone leven is in korte tijd volledig op zijn kop gezet: Opeens een periode het grootste deel van de tijd thuis, waardoor het alleen zijn wel erg stil en geïsoleerd wordt of het samenleven met anderen in een huis extra intens en beklemmend kan aanvoelen. Angst om de gezondheid van jezelf of dierbaren, angst om de toekomst van je studie of werk. Het communiceren over afstand, niet fysiek nabij kunnen zijn bij de mensen met wie je je verbonden weet, voelt onnatuurlijk en onmachtig aan. Het laat tegelijk zien hoe waardevol het gewone leven is voor de meeste mensen, hoe het ruimte en geborgenheid biedt om ons te verbinden aan elkaar, tot bloei te komen, van nut en betekenis te zijn, te genieten van schoonheid.

Ook in het ongewone gewone leven vieren we het Pinksterfeest als geloofsgemeenschap van zoekende mensen. In het voetspoor van al die mensen die de eeuwen door in wisselende omstandigheden Gods nabijheid hebben gezocht. Nadat Jezus veertig dagen door de dood heen getuigde van het nieuwe leven dat onstuitbaar doorbrak, tot aan zijn hemelvaart, vieren we tien dagen later Pinksteren. De leerlingen van Jezus hebben zich tien lange dagen opgesloten in huis, vanwege hun onrust en angst, het niet meer weten hoe het nu verder moet. Dan gaat de wind waaien, de deuren gaan open, ze ervaren dat Gods levensadem ons bezielt en inspiratie geeft, goede moed om de wijde wereld in te trekken.