Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Liefde
Lezing: Galaten (5: 13 e.v.)

In de brief aan de Galaten (5: 13 e.v.) worden de gaven van de Geest genoemd: De levensadem van de Eeuwige houdt ons gaande op onze wegen, in de vorm van vreugde, vrede, geduld, trouw, goedheid, zelfbeheersing en vriendelijkheid: Niet om onze eigen directe verlangens te vervullen, maar om ons in te voegen in de stroom van liefde die ons draagt. Om zo als vrije mensen te leven, in alle hoogte- en dieptepunten van het leven, in alle gewone dagen.