Creatief – Amen

Je kunt nu je reisicoon (af)maken. Pak uit alle weekoefeningen 1 woord of beeld en verwerk die op het...

Gebed – Maar verlos ons van het kwade

O God, Wij zijn soms zo in de war. Jij schiep ons mensen als één lichaam. Perfecte ecosystemen gaf jij ons, weelde, oneindig veel soorten zaden om van te eten. Er kwam ziekte en pijn. Scheiding. Dualiteit. Vestig jouw rijk van eenheid toch weer. Doe ons beseffen dat...

Gedicht – Verlos ons van het kwaad

GEMEENTE Onse Brose Aarde wat onder die universum uitstrek, laat U Bestaan vir ons heilig word, laat ons U sien as ’n koninkryk, laat ons U oppas, U ganse oppervlakte net soos ook U dieptes. U gee ons elke dag ons daaglikse lig, getemperde water, fotosintese en brood...

Beeld – Maar verlos ons van het kwaad

Utrechtse Beeldtaal – DENKEN ‘Utrechtse Beeldtaal’ is een reeks van vijf korte films. Kees van der Zwaard, Merijn den Oudsten en Hans Viezee brengen vijf kunstwerken in beeld en overwegen deze met tekst en muziek. Dit is de vijfde film,...

Creatief – Want van U is het koninkrijk

Want van U is het koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Als je dit deel in het gebed in gebarentaal beheerst: welke houding is jouw favoriet: bij welk gebaar voel je het tot in jouw haarvaten? Ga dan je zintuigen langs: aan welke kleur denk ik,...