Creatief – Uw wil geschiede

Maak een Haiku of een Elfje waarin de bede iets krijgt van het je overgeven aan God. Haiku: zie omschrijving haiku Elfje: Een elfje is een eenvoudige, compacte dichtvorm, die bestaat uit elf woorden. De woorden worden als volgt verdeeld: de eerste dichtregel: een...

Gebed – Uw wil geschiede

Eeuwige De veertig dagen tijd, een tijd om stil te staan bij alles waar ik aan vast zit. Mijn volle agenda Mijn sociale netwerk Mijn eet- en drinkgewoontes Mijn ecologische voetafdruk Mijn houding ten opzichte van andere mensen. Doof de hel in mijn hoofd Leg uw woord...

Gedicht – Uw wil geschiede

EEUWIG Zo moet het zijn; het zoete zingen van God, heel zacht door alles heen, een teder zonlicht op de dingen die goed zijn, dood zijn en gemeen. De nachten deden mij vergeten dat alles droom is, en geen waan; het eindeloos en fluisterend weten der storm tot steunen...

Beeld – Uw wil geschiede

Uw wil geschiedde. Opgeknoopt. Weerloos. Het Dringend Advies Bespot. Doorboort met een spijker. Er wordt aan alle kanten aan getrokken. Hoeveel rek zit er nog in? afbeelding Theo de...

Creatief – Uw koninkrijk kome

Leg sterrekers op een watje: zie hoe het uitgroeit de komende tijd. Maak er foto’s van. Ga op zoek naar de ‘precies goed momentjes’; waar zie je iets van het koninkrijk in het hier en...