Goede Vrijdag (2)

Ieder jaar is er gelegenheid om na de viering op Goede Vrijdag te waken. Zo ook dit jaar.

Het thema is Zwijgen. Aansluitend op de viering is er gelegenheid om in stilte in de kerk te blijven en te waken. Er is weinig tekst, muziek ter verstilling en Marian Geurtsen zal een meditatie verzorgen rond Psalm 4.

De Wake zal omstreeks 22.30 uur uitdoven.

De Wake vindt plaats in de Janskerk en is online te volgen.

Informatie over de vieringen van de Oecumenische Janskerk in de Goede Week vind je hier