Vacature

Wegens vertrek van één van onze katholieke gemeentepastores zoekt de

Oecumenische Janskerkgemeente

te Utrecht

zo spoedig mogelijk een

rooms-katholiek pastor

die wil helpen om de rooms- katholieke inbreng in onze oecumenische gemeente vorm te geven.

Het gaat om een aanstelling van 8 uur per week, voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding op projectbasis.

Wie zijn wij?
De Janskerkgemeente is een oecumenische geloofsgemeenschap met van oudsher bijzondere aandacht voor studenten. Mensen met diverse achtergronden en van alle leeftijden zijn er actief bezig met geloofs- en zingevingsvragen. In de Janskerkgemeente zijn 4 pastores werkzaam: een protestantse gemeentepastor, twee katholieke gemeentepastores en een protestantse studentenpastor.

De Janskerkgemeente laat zich inspireren door de heilige schrift en staat in de traditie van de wereldwijde oecumenische beweging. Ruimte voor ieders beleving en traditie staan bij ons hoog in het vaandel. Er is ruimte voor grote vragen zonder pasklaar antwoord; aandacht voor sfeer, muziek, stilte en verdieping is kenmerkend. We sluiten aan bij de liedtraditie van Huub Oosterhuis, Nieuw Liedfonds en aanverwante muziek waaronder eigen composities. Wij zijn een kerk die midden in de stad staat. De vieringen worden voorbereid met een wisselende voorbereidingsgroep van gemeenteleden. De cycli, waarin een aantal vieringen passen, worden in samenspraak gemaakt met een veretegenwoordiger van de liturgiecommissie en andere werkgroepen, en schrijven we samen.

Ons bestuur, bestaande uit Jansraad en dagelijks bestuur, zet de beleidslijnen uit. Zij stimuleert het inhoudelijke & inspirerende gesprek over dat wat binnen én buiten de gemeente relevant is, werkt vanuit gelijkwaardigheid en waardering voor ieders talenten, zet in op een brede en actieve vertegenwoordiging vanuit de gemeente en heeft een open vergadercultuur: wie belangstelling heeft is welkom.

Wat bieden wij?
De Janskerkgemeente is een enthousiaste geloofsgemeenschap, met inzet van vele vrijwilligers. Binnen een betrokken team van pastores is ruimte voor ieders eigen kwaliteiten. De werkomgeving biedt veel ruimte voor initiatief en vernieuwing. De salariëring vindt plaats conform de VPW regeling.

Wie zoeken wij?
Een pastor met een voorliefde voor liturgie, die vanuit een innerlijke bevlogenheid en betrokkenheld voorgaat in onze vieringen:

 • Je hebt een goed gevoel voor de rijkdom van de katholieke traditie en kan die benutten in de traditie van de Janskerkgemeente.
 • je kunt onze gemeente bezielen en inspireren;
 • je hebt gevoel voor mystiek en rituelen en durft buiten gebaande paden te treden;
 • je vindt het leuk en belangrijk om samen te werken met anderen, zowel collega’s als gemeenteleden;

Wat ga je doen?

 • voorgaan in 6 tot 8 vieringen per jaar en deze vieringen voorbereiden met gemeenteleden;
 • voorbereiden van 2 vieringencycli per jaar in samenwerking met gemeenteleden;
 • individueel pastoraat;
 • deel uitmaken van het pastoresteam
 • mogelijke bijdrage aan groepenwerk.

Wat vragen wij?

 • voltooide pastoraal-theologische opleiding, academisch werk- en denkniveau;
 • lid van de rooms-katholieke kerk;
 • kunnen functioneren zonder bisschoppelijke zending;
 • werkervaring als voorganger;
 • ervaring met individueel pastoraat is gewenst;
 • geven en ontvangen van collegiale feedback.

Heb je interesse?
Dan ontvangen wij je sollicitatiebrief met cv graag uiterlijk 5 februari a.s. per e-mail bij Annemiek Roessen (personeelsfunctionaris Janskerkgemeente).

Het bijwonen door de sollicitatiecommissie van een viering waarin jij voorgaat, kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de eerste gesprekken plaatsvinden op woensdag 8 februari 2023 in de ochtend.

Inlichtingen over de functie zijn te verkrijgen bij Elise Rommens-Woertman (katholieke gemeentepastor) 06 – 45100439 of bij Annemiek Roessen (personeelsfunctionaris) 06 – 15017620

Download de vacaturetekst