Thema: Duisternis
Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Lezing: Lukas 23: 26 – 56

Op deze Goede Vrijdag maken we Jezus´ weg door het duister mee.
Vlak voor zijn sterven aan het kruis, de Goedheid onterecht gehangen als een misdadiger aan ruw hout, trekt er duisternis over heel het land. We staan stil bij die plekken op aarde waar duisternis de boventoon voert, door onrecht en geweld, ongelijke kansen en uitbuiting. Voor die momenten in ons leven waarin het licht geen kans krijgt. Waarin wij in duisternis ronddolen, geen hand voor ogen zien, niet weten welke kant nog op te kunnen gaan. Getroffen door pijn en verdriet, gevangen in schaamte of schuld, verdwaald in onmacht en eenzaamheid, zijn wij stil onder het kruis.