Inleiding op het Leerhuis

Na de negen mooie en rijke avonden van het Leerhuis in het najaar: De vele gezichten van Jezus, met een groep van 16 deelnemers, en met de docenten Bas van den Berg, Anne-Claire Mulder, Elise Woertman en Kees van der Zwaard, biedt de Jans & De Tuin in het voorjaar van 2023 opnieuw een leerhuis van 7 avonden aan.

We gaan samen het boek: De mens is niet alleen. De ervaring van Gods aanwezigheid van Abraham Joshua Heschel ( 1951 – 2011) lezen. Uitgever: Utrecht: Kok Boekencentrum.

Heschel was een begenadigd schrijver die in de lijn van zijn chassidisch- religieuze opvoeding beeldtaal vond om het mysterie van de betrokkenheid van het goddelijke bij het menselijke en het leven in de wereld in een soort ‘theo-poëzie’ onder woorden wist te brengen. Jiddisch was zijn moerstaal, hij groeide op in de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw in Warschau, Vilnius en Berlijn. Hij kon net aan de klauwen van de nazi’s ontkomen in 1938 en belandde via Londen in Amerika in 1940. Daar is hij tot aan zijn dood in 1972 een bevlogen docent in Joodse mystiek en ethiek geweest. En Engels werd daar zijn nieuwe theopoëtische taal ook al bleef hij boeken in het Jiddisch schrijven, o.a. over zijn grote leraren De Baäl Sjem Tov en de Kotsker Rebbe.

Programma

Op ieder van de zeven avonden lezen we een aantal bladzijden van het boek ‘De mens is niet alleen’. Iedere deelnemer leest thuis de aangegeven bladzijden aandachtig en komt minimaal met één vraag naar de avond toe. Daar proeven en doordenken we de stof. Onze intentie is het leerhuis naar zijn oorspronkelijke bedoeling zo interactief mogelijk op te zetten.

 1. Het vraagstuk van G-d
  1. Het gevoel voor het onuitsprekelijke
  2. Opperste verbazing
  3. De wereld als toespeling
  4. Zijn is bestaan voor
 1. De ultieme vraag
  1. Kennis door waardering
  2. Een vraag die woorden te boven gaat
  3. De god van de filosofen
  4. De ultieme vraag
 1. In de tegenwoordigheid van de Oneindige Nabije
  1. In de tegenwoordigheid van de Oneindig Nabije
  2. Twijfels
  3. Geloven
  4. Wat bedoelen we met het goddelijke?
 1. De goddelijke zorg (betrokkenheid)
  1. Één G-d
  2. De Oneindige Nabije is het subject
  3. De goddelijke bezorgdheid
  4. De Aanwezige die zich verbergt
 1. Het vraagstuk van het leven
  1. Het probleem van behoeften
  2. De zin van het bestaan
  3. Het wezen van de mens
  4. Het vraagstuk van de doeleinden
 1. Een model voor het leven
  1. Wat is religie?
  2. Een definitie van joodse religie
  3. Het grote verlangen
  4. Een model voor het leven
 1. De bewogen mens
  1. Aan geloven voorbij (h.17)
  2. De bewogen mens (h.26)

Praktische informatie over het Leerhuis

Zeven maandagavonden van 20.00 – 22.00 vinden plaats in het Menno Simonshuis, Maliesingel 63.

Data: 16 en 30 januari; 13 en 27 februari; 13 en 27 maart; 3 april.

Docent: Bas van den Berg, muzisch theoloog en pedagoog.

Deelnemers schaffen zelf het boek aan.

Opgave bij: Bas van den Berg