Leerhuis & Cyclus

De vieringen van de Oecumenische Janskerkgemeente worden wekelijks opgebouwd rond een cyclus. Er is voor een aaneengesloten periode een uitgangspunt dat de samenhang tussen de vieringen bepaalt. Op dit moment vieren we rond de cyclus De vele gezichten van Jezus. In deze cyclus lezen we het evangelie volgens Marcus. We proberen uit te vogelen of we de vele gezichten, de vele, denkbare perspectieven op Jezus aan de hand van deze evangelist een beetje in kaart zouden kunnen brengen.

Vieringen hebben hun eigen dynamiek. De aanduiding ‘viering’ zegt het al: Er wordt gevierd. Dat betekent ook dat ons bezinnen, ons nadenken daarmee gekenmerkt wordt door dit vieren. Dát kleurt de aard van onze samenkomst. Hoe waardevol ook: Door die kleur is de ruimte om na te denken en uit te wisselen beperkt. En dat zouden we eigenlijk wel héél graag willen: Verder denken, uit wisselen, elkaar voor kunnen houden, met elkaar hardop denken, onderzoeken, ondervinden, uitvinden.

Om die reden is er rond de cyclus “De vele gezichten van Jezus” ook een leerhuis met dezelfde titel!

Leerhuis

Een leerhuis is uiteindelijk een uitvoerig gesprek. In dat gesprek worden kennis en ervaring gedeeld. Wat je weet wordt ingebracht en tegen het licht gehouden. Tegen het licht van tradities, van bijbelse bronnen en de achtergronden daarbij. In een leerhuis is een leraar actief, er wordt onderwezen. Maar dat is niet vanuit de gangbare leraar-leerling verhouding. Er wordt verhelderd, toegelicht, uitgediept, waarna je met elkaar uitkomt bij een min of meer centrale vraag: Wat betekent dit voor ons? Wat doet dit met ons? Hoe verhoudt het zich tot datgene wat we wisten, dachten te weten, nog niet eerder hoorden. Een leerhuis biedt naast de leerervaring veel ruimte voor uitwisseling, voor het delen van elkaars kennis en ervaring. Een leerhuis is uitvoerige en gezamenlijke bezinning.

Leerhuis ‘De vele gezichten van Jezus’

Dit najaar organiseren wij, de Jans en de Tuindorpkerk, gezamenlijk een leerhuis rond het Evangelie volgens Marcus. Over de vele gezichten van Jezus. We bezinnen ons, creatief en interactief, op die Joodse mens uit Nazareth, ‘die ook zoon van God genoemd wordt’. We cirkelen rond de beelden uit het Marcus Evangelie met vragen als: Welke beelden zijn ons vertrouwd? Voldoen die beelden nog? Ontbreekt er iets? Zo ja, wat dan? Wat  zegt dit over over ons, wat zegt dit over mij?

We raadplegen ook andere culturen en tradities. Bezinnen ons op Jezus als goeroe, Jezus als chassied, Jezus als ‘wounded healer’. Kunnen die benaderingen ook voor ons betekenis krijgen? Kunnen we daar iets van leren?

In dit leerhuis komen we elke keer terug bij de vraag, die in het Evangelie volgens Marcus ook geregeld gesteld wordt: ‘Wie is toch deze?’ Wie is Hij voor ons? En wie zijn wij zelf? We stellen deze vragen ons zelf en aan elkaar. Op zoek naar oude antwoorden, hun betekenis voor ons. Op zoek naar nieuwe antwoorden en hun betekenis hier en nu.

Praktische informatie over het Leerhuis

Het leerhuis vindt plaats op 9 maandagavonden (zie agenda of raadpleeg de flyer).

Het begint om 19.30 uur en is rond 22.00 uur afgelopen.

De avonden worden begeleid door Bas van den Berg, Elise Woertman en Kees van der Zwaard.

De avonden zijn in t simonshuis, maliesingel 64.

Deelname kost € 40,- per persoon. De reader bij het Leerhuis is bij prijs inbegrepen. Voor minima en studenten is korting mogelijk!

Graag bij aanvang betalen.

Je kunt je opgeven door te mailen naar Elise Woertman-Rommens of naar Kees van der Zwaard