Voorganger: Harry Pals
Lezing: Genesis 18: 1-16 en Johannes 16: 13-15

In de Kerstnacht, hebben wij het Goddelijk Licht verwelkomd in de gedaante van het hulpeloze kind. De Heilige Geest was over Maria gekomen om Jezus als mens geboren te laten worden als Zoon van de Vader. De Drie-Ene God spreekt zich uit in deze gebeurtenissen. In de icoon van vandaag zien we een andere vorm van de Triniteit. We zien de mannen, de drie engelen bij de tent van Abraham en de eik van Mamre. Deze icoon verbeeld de Philoxenie van Abraham, de gastvrijheid van Abraham. Bij Johannes horen we een hele abstracte vorm van de Triniteit. God, Christus en de Geest, zij laten alle drie Licht schijnen als het duister is, in de nacht van kerstmis, in leven schenkende en scheppende creativiteit en op de ochtend van Paasmorgen. Als we kijken naar juist deze icoon, van drie mannen/engelen aan een tafel hoe schijnt de Triniteit voor ons door?