Thema: Verwelkomen
Lezing: Mattheüs 22: 1-4
Voorganger: Kees van der Zwaard

Een korte lezing waarin een welkom klinkt. Een koning houdt een bruiloftsmaal voor zijn zoon. Hij nodigt gasten uit, die niet willen komen. Vervolgens stuurt hij andere slaven naar zijn gasten om te zeggen hoe alles al klaarstaat, de ossen en het mestvee zijn al geslacht, de tijd is er voor, kom!
Wat gebeurt? De koning wil overduidelijk graag dat de gasten komen, maar waarom? Wat is de reden dat zij de eerste maal niet komen?

De viering is te volgen of na te kijken op kerkdienstgemist.nl