17 februari t/m 4 april 2021 Veertigdagentijd

Door Elise Rommens-Woertman

In deze veertigdagentijd lezen we op de zondagen verhalen uit het boek Exodus: Het volk van God gaat erin op weg, weg uit het slavenhuis van Egypte, geleid door Mozes, gesteund door de Eeuwige op weg naar het beloofde land. Ze zijn op weg gegaan met het vermoeden dat er beter, meer leven mogelijk zou moeten zijn dan dat wat er nu is. Voortgedreven door hoop en verlangen, omdat blijven in slavernij, voortleven in onderdrukking en ellende geen optie meer was.
Ook wij gaan op weg naar het licht van Pasen. Welk verlangen, welke hoop drijft ons? Welke momenten van woestijn, van doodsheid en dorheid, ervaren wij in ons leven? Welke plekken van onrecht en kwaad zien wij in onze wereld? Hoe creëren we ruimte om op adem te komen in onze woelige wereld, om te verstillen en te zoeken naar goed leven voor alles wat leeft en ademhaalt, om zelf het goede leven te kunnen ervaren?
Jezus reikt ons in de Bergrede op Aswoensdag woorden aan die het Onze Vader zijn geworden, een gebed om steeds opnieuw te bidden, tot je door te laten dringen, om op te kauwen. Daarom zal er elke dag op onze website een van de veertig variaties van Steigleder op het Onze Vader te horen zijn, uitgevoerd door Laurens de Man. Bij wijze van veertigdagenkalender zal naast de muziek ook elke dag een beeld of tekst te zien zijn, behorend bij de muziek.