Zondag start de online viering om 11:00 uur op het Youtube-kanaal van de Janskerkgemeente. De viering is ook via janskerkgemeente.nl te bekijken.

Voorganger: Thea Peereboom
Thema: Vrede
Lezing: Psalm 4

In veel kloosters wordt psalm 4 elke avond gezongen of gebeden tijdens de completen, de dagsluiting. Een gebed om in vrede je neer te kunnen leggen, om te kunnen slapen. God laat ons wonen in een vertrouwd en veilig huis. In vrede leven heeft te maken met je veilig en geborgen voelen, verzoend met dat wat was, niet zal zijn. Aan het begin van psalm 4 wordt God ook aangeroepen als degene die recht doet. Wat betekent vrede voor ons, waar zien wij sporen van recht en vrede in onze wereld? Hoe verzoenen wij ons met de dag, en vertrouwen wij ons toe aan de slaap?

Voor een financiële bijdrage: NL 75 RABO 0130 6971 84  t.n.v. PGU Oec Janskerkgemeente of via Ideal op de website.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de wekelijkse toezending per mail van de Nieuwsbrief van de oecumenische Janskerkgemeente.