In onze huidige, vreemde tijd wordt er overal gezocht naar woorden van troost, bemoediging, hoop en vertrouwen. Paus Franciscus reikt de wereld – en dus ook ons – in deze mei-Mariamaand het volgende gebed aan:

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, wenden we ons naar u, Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescherming.

Maagd Maria, richt uw genadige ogen op ons te midden van deze coronapandemie, en troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun overleden dierbaren, die soms begraven zijn op een manier die hen zielsveel pijn doet. Sta allen bij die zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die ze niet nabij kunnen zijn vanwege het besmettingsgevaar. Geef vertrouwen aan wie zich zorgen maken over de onzekere toekomst en over de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van barmhartigheid, dat deze zware beproeving eindigt en dat weer hoop en vrede schijnen aan de horizon. Wees een voorspraak bij uw Goddelijke Zoon zoals in Kana en vraag Hem om de families van de zieken en de slachtoffers te troosten en hun harten te openen voor hoop en vertrouwen.

Heilige Maria
Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en vrijwilligers die in deze noodsituatie in de frontlinie staan en hun leven riskeren om anderen te redden. Begeleid hun heldhaftige inspanningen en geef hen kracht, edelmoedigheid en blijvende gezondheid.

Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht verzorgen en bij de priesters die met pastorale zorg en evangelische inzet iedereen proberen te helpen en tot steun te zijn.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, zodat ze effectieve oplossingen kunnen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de leiders van naties om met wijsheid, zorg en vrijgevigheid diegenen te helpen die de basisbehoef­ten van het leven missen en om met een vooruitziende blik en een geest van solidariteit sociale en economische oplossingen te bedenken.

Heilige Maria, schud onze gewetens wakker zodat de enorme bedragen die wor­den geïnvesteerd in de ontwikkeling en aankoop van wapens, in plaats daarvan worden besteed aan onderzoek om soortgelijke rampen in de toekomst te voorkomen.

Liefdevolle Moeder, laat in de wereld het gevoelen groeien dat we allemaal lid zijn van één grote familie in het besef van de band die ons verenigt, zodat we, in een geest van broederschap en solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in geloof, volhardend in dienstbaar­heid, trouw in gebed.

O Maria, Troosteres van de bedroefden, omhels al uw kinderen in nood en vraag dat God in zijn almacht ons bevrijdt van deze vreselijke epidemie opdat het leven in alle rust zijn normale gang kan hernemen.

Aan u, die onze levensweg verlicht als een teken van redding en hoop, vertrouwen wij onszelf toe. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. Amen.