En leid ons niet in verzoeking

God,
Soms komen wolven in schaapskleding.
Geef onderscheidingsvermogen en wijsheid om die wolven te ontmaskeren.
Wil jij fonkelen en lonken met jouw liefde, zodat het de beproeving zal overstemmen?
Help ons neigen tot schoon handelen en het spreken van ware woorden.

God,
Soms komen schapen in wolfskleding.
Geef ons helderheid van geest zodat we vermomde zegeningen zien.
Maak dat we niet direct concluderen.
Maak ons ontvankelijk voor woorden die we niet meteen begrijpen.

God,
Soms zijn die wolven en schapen best nuttige leermeesters.
Het lijkt of je ons uitnodigt onszelf te laten zien – van onze beste kant.
Maak dat we die uitnodiging aannemen.
Help ons geloven dat de zachte krachten zullen winnen aan het einde.
Help ons trouw blijven aan jou.