Komende zondag wordt er gecollecteerd voor het Straatpastoraat Utrecht.
De straatpastores en vrijwilligers zijn aanwezig bij dak- en/of thuisloze medemensen. Daarbij is het contact van mens tot mens de kern: oprechte aandacht hebben voor mensen die geen huis of thuis hebben, in het vertrouwen dat God erbij is.

Zeker ook nu we afstand moeten houden tot onze naasten is het Straatpastoraat op verschillende manieren aanwezig in de wereld van dak- en/of thuislozen. Met wekelijks koffie, thee en maaltijd, in ontmoetingen in de stad en met vieringen met maaltijd. Op www.straatpastoraatutrecht.nl vind je meer informatie.
Als gezamenlijke kerken kunnen we ervoor zorgen dat het Straatpastoraat op stevige en stabiele wijze tot dienst kan zijn en blijven van deze kwetsbare doelgroep. Verschillende kerken dragen al structureel bij. Met de collectes kan ook de Janskerk dit jaar een substantiële bijdrage leveren. Daarom warm aanbevolen!