Wat is voor jou in het leven belangrijk? En wat betekent dat wellicht voor je laatste levensfase – of een fase van zware ziekte, wanneer je niet meer zelf kan uitdrukken wat je wensen dan zijn? Wat denk jij nodig te hebben in die fase? Welke (be)handelingen wil je wel, welke liever niet? Antwoorden op deze vragen komen vaak voort uit hoe jij denkt over het leven en het sterven, en hebben een spiritueel fundament. Nadenken over deze vragen brengt ons van levenskunst naar stervenskunst.

In twee bijeenkomsten willen wij een begin maken om dit ieder voor zich uit te zoeken – en samen erover in gesprek te gaan. Dit kan (eventueel in een derde bijeenkomst) uitmonden in het formuleren van gedachten die verzorgenden en naasten helpen bij de overwegingen waarvoor zij komen te staan.

Wanneer: maandag 23 mei en 20 juni, 20 uur, Janskerk

Voor vragen en opgave: Anke Dählmann, (vakantie 3 t/m 14 mei) en Elise Wortman-Rommens