Ook aanstaande zondag komt de oecumenische Janskerkgemeente weer bijeen voor de wekelijkse viering op zondag. Waar het over gaat? In de cyclus “Geroepen zijn zijn we aangekomen bij het thema “Wonen“. We lezen Genesis 46,28-47,12 vanuit de vraag waar we thuis zijn en welke plek we innemen. We zingen onder anderen Hallo Janskerkkind’ren (t: Gemma Jansen; m: Peter Michell) en Wonen Overal Nergens Thuis (t: Huub Oosterhuis; m: Suze Naanje). Het is aankomende zondag Kinderviering.

Christiaan Winter is cantor en Dineke van der Lei bespeelt piano en orgel.

Jorn den Hertog is voorganger.

Over de cyclus “Geroepen zijn

In deze cyclus ‘geroepen zijn’ lezen we de verhalen over aartsvader Jozef. We horen hoe hij als lievelingszoon van Jakob in de put verdwijnt en verkocht wordt aan het slavenland Egypte.
Hoe hij in de gevangenis terechtkomt en daar door de dromen van de farao uit te leggen uiteindelijk een hoge positie bereikt in dat vreemde vertrouwde land. Juist naar dat land vluchten zijn broers vanwege de hongersnood in eigen land. Via ingewikkelde constructies kan Jozef uiteindelijk zichzelf bekend maken aan zijn broers en ontmoet hij zijn oude vader weer. Jakob kan vervolgens sterven en Jozef vestigt zich met zijn hele familie in Egypte en sterft daar zelf op hoge ouderdom.

Over het thema “Wonen

In deze kinderdienst lezen we het verhaal hoe Jozef zijn oude vader Jakob weer terugziet. Nu kan hij echt gaan wonen in het land. Voor Jakob komt er daarmee op zijn oude dag een einde aan het zwervende bestaan. Hoe wonen wij? Waar zijn wij thuis? Met wie vormen een huishouden? Welke plek neem je in?

We beginnen omstreeks 10.45 uur met inzingen.

De viering begint om 11.00 uur en zal plaatsvinden in de Janskerk Utrecht.

Je kunt hier de viering online meekijken.