Ook komende zondag komt de Oecumenische Janskerk gemeente weer bijeen in de Janskerk. In de cyclus Geroepen zijn is het thema Wijs handelen. We lezen Genesis 41, 37-57 vanuit de vraag of, waar en wanneer wij momenten zien van overvloed in de wereld. We zingen onder meer Boek jij bent geleefd (Oosterhuis/Oomen) en rond brood en wijn Wat in stilte bloeit (Oosterhuis/Oomen).

Het Janskoor zingt o.l.v. Hans Leeuwenhage. Laurens de man bespeelt piano en orgel.

Pieter Dronkers is deze zondag gastvoorganger.

Wijs handelen in de cyclus Geroepen zijn

In deze cyclus ‘geroepen worden’ lezen we de verhalen over aartsvader Jozef. We horen hoe hij als lievelingszoon van Jakob in de put verdwijnt en verkocht wordt aan het slavenland Egypte.
Hoe hij in de gevangenis terechtkomt en daar door de dromen van de farao uit te leggen uiteindelijk een hoge positie bereikt in dat vreemde vertrouwde land. Juist naar dat land vluchten zijn broers vanwege de hongersnood in eigen land. Via ingewikkelde constructies kan Jozef uiteindelijk zichzelf bekend maken aan zijn broers en ontmoet hij zijn oude vader weer. Jakob kan vervolgens sterven en Jozef vestigt zich met zijn hele familie in Egypte en sterft daar zelf op hoge ouderdom.

Rond het thema Wijs handelen

De voorspoed die Jozef voorzegd had aan de hand van de dromen van de farao blijken werkelijkheid te worden. Dat geldt niet alleen voor het land zelf, maar ook voor het leven van Jozef. Zijn lot is ten goede gekeerd. Hij bekleedt een hoge positie en doet dat verstandig en wijs, zoals hij zelf beschreven had bij de droomuitleg. Die wijsheid is aanstekelijk en werkt vruchtbaar, dat zet zich door tot in de naamgeving van zijn kinderen. Er is zelfs ten tijde van hongersnood overvloed in Egypte. Er is meer graan dan er geteld kan worden. Waaruit bestaat de wijsheid van Jozef precies? In welke zin is hij verstandig? Zien wij momenten van overvloed in ons eigen leven en in de wereld?

De viering vindt plaats in de Janskerk te Utrecht

We starten omstreeks 10.45 uur met inzingen. De viering begint om 11.00 uur.