Ook zondag a.s. komt de Oecumenische Janskerkgemeente weer bijeen. Deze viering is een jaarlijks terugkerend ritueel en staat bekend als de startzondag.

In de cyclus Geroepen zijn zijn we uitgekomen bij het thema laten kennen. We lezen Genesis 45,1-15 vanuit de vraag of en hoe wij ons laten kennen in onze stad, de stad Utrecht.

We zingen onder meer Psalm (van der Zwaard/ van den Brink) en Onze Vader Verborgen (Oosterhuis/Löwenthal). Het Janskoor zingt onder leiding van Hans Leeuwenhage en Laurens de Man bespeelt orgel en piano. We presenteren een mooi, nieuw jaarprogramma en maken kennis met een aantal leden, die zich in het afgelopen jaar hebben bij ons hebben aangesloten.

Elise Rommens-Woertman en Kees van der Zwaard zullen gezamenlijk voorgaan.

Over de cyclus Geroepen zijn

In deze cyclus lezen we delen uit Genesis 37-50.Het verhaal van Jozef is geschreven ten tijde van het koning Salomo. Dat was een tijd van voorspoed, waarin veel geld en creativiteit aanwezig was. Het verhaal van Jozef is bijzonder omdat God op een verborgen manier aanwezig is. Waar bij de eerste aartsvaders God duidelijk en haast directief opdrachten geeft aan mensen, is dat in dit laatste deel van Genesis veel diffuser. God is veel meer aanwezig in de onderstroom van het woelen van de wereld en van alle kronkelwegen die mensen gaan.
In Genesis 37-41 staat de grotere wereld meer op de voorgrond. Vanaf hoofdstuk 42 verschuift het accent naar de onderlinge relaties, in het bijzonder de familieverhoudingen. Wij bestaan niet op ons eentje, maar vormen onderlinge verbanden.

Dat roept de vraag op naar onze wortels. Waar kom je vandaag en wat heb je (al dan niet) meegekregen? Waartoe ben je er? Welke roep hoort er bij jouw bestaan en welke levensvraag geef je vorm? Hoe vind je je weg daarin en wat heb je daarvoor nodig? Hebben wij als gemeenschap ook een eigen roeping, en hoe geven we die dan vorm? Wederom Jonathan Sacks:
‘De verhalen vertellen ons dat de reis de moeite van het maken waard is- geen enkele andere kan daartegen op- maar dat de reis niet met ons begint noch met ons eindigt. Het is niet aan jou om de opdracht te voltooien, maar je bent evenmin vrij om je afzijdig te houden’.

Het verhaal van Jozef is te vinden in Genesis 37-50. Wij lezen daar delen uit op de zondagen. Zeker als voorbereidingsgroep loont het de moeite om een keer rustig het hele verhaal van Jozef door te lezen. Dat kan ook in verschillende kinderbijbelvarianten, om te zien waar daar de accenten worden gelegd.

 

Over het thema Laten kennen

Wij horen hoe Jozef zich (eindelijk) bekend maakt aan zijn broers. Hij laat zich zien en daarmee ook kennen. Zijn broers staan aan de grond genageld. Pas als Jozef Benjamin omhelst en zij hun tranen de vrije loop laten komen de andere broers weer in beweging. Jozef voegt zich op een vernieuwde manier weer in de familie. Op deze startzondag roept dat de vraag op hoe wij ons laten zien aan elkaar? Hoe laat je je kennen? Hoe zie en herken je wie er naast je zit? Hoe worden wij gezien als gemeenschap in deze stad, hoe laten wij ons daarin kennen? Welke roep en welk verlangen ligt daarin verscholen?

We starten rond 10.45 uur met inzingen.

Voor de kleineren (4- 12 jaar) is er Verhaalgroep

De viering begint om 11.00 uur en zal plaatsvinden in de Janskerk te Utrecht