Komende zondag start een nieuwe vieringen-cyclus, die loopt van 1 t/m 22 november

In deze sombere herfstmaand zoeken we troost en verlichting bij kunst, bij schoonheid. De vraag die daarbij opkomt: Hoe ontmoeten we God in schoonheid? Wat verstaan we eigenlijk onder schoonheid? En hoe werkt schoonheid helend in ons weerbarstige bestaan? Hoe houden we het uit met dat wat niet maakbaar is, wat schuurt en pijn doet, met de ervaringen van leegte en gemis, van angst en eenzaamheid? Ooit schreef Rudolf Bohren een theologische esthetiek onder de titel ‘Daβ Gott schön werde’. Waarbij goedheid en waarheid uiteindelijk leiden tot schoonheid. Daarmee wordt dit ook een eschatologisch thema. Hoe werpt kunst een blik vooruit op een wereld die klopt? En hoe helpt kunst om dit gebroken bestaan uit te houden? Hoe werkt heling? Wat is heel?

Bij de uitwerking van het thema in de vieringen laten we ons o.a. leiden door de bundel met essays God in hedendaagse kunst (2018) , onder redactie van Marcel Barnard en Wessel Stoker.
Daardoor geïnspireerd kiezen we vier kunstwerken van vier kunstenaars in vier genres: muziek, beeldende kunst, film en literatuur.

Kees van der Zwaard

Meer over God in hedendaagse kunst