Ook 10 juli, komende zondag, komt de Oecumenische Janskerkgemeente weer bijeen. Waar het zondag over gaat? In de cyclus Liefhebben is het thema Vriendschap.

Liefhebben

De vieringen vanaf Pinksteren staan in het teken van ‘liefhebben’. Het Pinkstervuur bezielt ons met warmte en liefde en stuurt ons erop uit. De wereld in. In de lezingen horen we hoe mensen met vallen en opstaan liefde zoeken en belichamen. Ze dragen het bij zich en laten het op momenten stuk vallen. Voelen we ons gedragen door een liefde, sterk als de dood?

Steeds opnieuw is de vraag: Hoe geven wij die liefde concreet handen en voeten? Zien wij de ander als beeld van God of beperken wij iemand tot ons eigen beeld en gelijkenis? Durven wij ons ontvankelijk te maken voor het ‘duizendschone schitterende licht’ dat ons de weg wijst door de nacht zodat wij doen wat moet gedaan worden om hier op aarde te bestaan?

Vriendschap

Deze zondag lezen we een deel van het verhaal van David en Jonathan. Dat verhaal gaat over de waarde van vriendschap. Over de liefde die spreekt uit hun verbondenheid en op het spel komt te staan door de andere loyaliteiten. Loyaliteit aan familie, aan macht en aanzien. De vriendschap vraagt om moed en om in die wirwar de vrijheid te ervaren om eigen wegen te gaan. De Eeuwige is er de betrouwbare getuige van. Hoe geven wij vorm aan vriendschap? Wat is daarin belangrijk en waardevol, wat lastig en moeilijk?

We lezen 1 Samuël 20 en zingen onder meer Waar vriendschap is en liefde (Oosterhuis/Oomen).

Johanneke Bosman is voorganger.

Christiaan Winter zingt en Peter Verhoogt bespeelt orgel en piano.

De viering start om 10.45 uur met inzingen en repeteren van de liederen (aanvang viering: 11.00 uur) en vindt plaats in de Janskerk te Utrecht

Hier kun je de viering online volgen.

Ook deze viering vindt plaats te midden van de kunstwerken van onze Jubileumexpositie. Deze expositie is t/m 29 juli te bezoeken. Informatie over de expositie vind je hier. In dit artikel vind je achtergronden bij de expositie en de kunstwerken