Zondag

Ook komende zondag, 2 oktober, komt de Oecumenische Janskerkgemeente weer bijeen voor de wekelijkse viering. En waar het zondag over gaat? In de cyclus De vele gezichten van Jezus is het thema Enige. We lezen Marcus 5: 21 – 43 vanuit de vraag welk beeld ons wordt aangereikt. We zingen onder andere ‘Dan nog’ (Ossterhuis/Huijbers) en ‘Dit ene heb ik jou gevraagd’ (Oosterhuis/Löwenthal).

Het Janskoor zingt onder leiding van Hans Leeuwenhage en Laurens de Man bespeelt het klavier. Voorganger is Bas van den Berg

Het thema van zondag: Enige

Twee verhalen de met elkaar verweven zijn horen wij vandaag. Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw is als het ware omlijst door het verhaal van het dochtertje van Jaïrus dat op sterven ligt. Twee verhalen van vrouwen waarin alles hopeloos is: de vrouw leidt al twaalf jaar onophoudelijk aan bloedverlies, en dat plaatst haar in een permanente situatie van onreinheid en onaanraakbaarheid. Het dochtertje van Jaïrus ligt op sterven, en daarmee sterft ook de toekomst, het leven dat zij in zich draagt maar dat niet tot volle bloei zal kunnen komen.
En in beide gevallen is het Jezus alleen die voor een ommekeer zorgt: de bloedvloeiende vrouw, de onaanraakbare, strekt haar hand uit om Jezus’ mantel aan te raken. Dan zal ik gered worden is haar verklaring. En zo geschiedt, Jezus zegt tegen haar ‘Wees gezond, ga in vrede’. Vervolgens wordt hij bij het dochtertje van Jaïrus geroepen, tegen wie Jezus zegt ‘Sta op’ en direct staat ze op en loopt, iedereen is verbijstering achterlatend.
Wat roepen deze twee verhalen bij ons op? Welke betekenis hebben zij, welk beeld van Jezus reiken zij ons aan?

Cyclus ‘de vele gezichten van Jezus’

‘Wie is toch deze? is de vraag over Jezus en ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ is de vraag van Jezus, die al in het evangelie wordt gesteld. De antwoorden lopen sterk uiteen, van oproerkraaier tot Messias.
In die lijn dichtte Huub Oosterhuis een lied ‘Negenentwintig namen voor Jezus’.
Het is opsomming:
Naaste – Vreemde – Jood – Zaad – Boom aan de bron – Bruidegom – Weg – Droom van een mens – Deur open – Hoeksteen – Sleutel – Leeuw van Juda – Lam – Gerechte – Herder – Parel – Twijgje – Brood – Vis – Woord – Wijnstok – Zoon van God – Knecht – Stromen levend water – Morgenster – Koploper – Enige – Onzegbaar gezegde

We hebben die namen gebruikt voor een brainstorm over die ene figuur zonder wie het christendom en de kerk niet zouden bestaan. Sommige namen keren terug als thema.

Als leidraad voor de hele reeks volgen we het oudste Evangelie, dat van Marcus. Marcus schrijft recht toe, recht aan, met snelle wendingen, korte verhalen en teksten waarin ieder woord telt. Met Marcus volgen we Jezus zelf, zijn leerlingen, de schriftgeleerden, de mensen die hem (niet meer) volgen. En Marcus brengt ons op fysieke plekken die er toedoen, zoals de woestijn, de synagoge van Nazareth, de tempel, het buitenland, Gethsemané, Galilea.

Natuurlijk hebben we ons eigen beelden van Jezus, beelden waar we aan hechten, beelden die ons wellicht zijn opgedrongen, beelden die irriteren of juist beelden die bemoedigen. Is er nog ruimte voor nieuwe beelden, voor verheldering van de oude? Is er nog ruimte om ons te laten verrassen? En is dat dan de omkeer waar Marcus op doelt?

Kortom: we kunnen geen kerk zijn zonder Jezus, maar we moeten ons steeds weer opnieuw tot zijn figuur verhouden. Dat gaan we in deze lange reeks doen. Bijzonder om dan verhalen buiten de geijkte liturgische context te horen. We zijn benieuwd wie en wat ons dat brengt.

Parallel aan deze cyclus loopt een leerhuis ‘De vele gezichten van Jezus’ waarin we denkend en voelend stilstaan bij de beelden over Jezus uit onze kindertijd en spiegelen we ons aan beelden van Jezus uit andere tradities en culturen, bv Jezus als bodhisatva en Jezus in de kunst.

Verdere informatie voor zondag

De viering vindt plaats in de Janskerk en is online te volgen. De tienergroep komt bijeen en er is verhaal voor de kinderen.