Gastvoorganger in de Jans

In de Oecumenische Janskerkgemeente, de Jans, gaan de gemeentepastores uiteraard geregeld voor in de vieringen. Maar het is evenzeer fijn om op gezette momenten een ander geluid te horen. Om die reden verwelkomen we regelmatig gastvoorgangers. Gastvoorgangers zijn afkomstig uit en/of werkzaam in allerlei kerkelijke genootschappen. Zo dragen zij ook bij aan het Oecumenische aspect van onze gemeente. De meeste gastvoorgangers zijn enkele keren per jaar te gast als voorganger.

GastvoorgangerBas van den Berg

Bas van den Berg (1953) is kunstzinnig theoloog en pedagoog. Zijn proefschrift, Speelruimte voor dialoog & verbeelding (2014), is gericht op levensbeschouwelijk leren en de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen op de basisschool.
Zijn grote liefde is ‘spelen met verhalen’. Dat doet hij vanuit stichting De Zevende Hemel.( www.de7evendehemel.nl;). Daarin werken professionals samen die religieuze inzichten combineren met kunstzinnige bekwaamheid. Hij is ook actief voor Stichting Pardes, een stichting die kennis van de joodse cultuur en religie toegankelijk maakt voor een breed publiek volgens de principes van dialogisch leren (www.stichtingpardes.nl;).
Sinds 1985 is hij ook gastvoorganger van de Tuindorpkerk in Utrecht. In de afgelopen 39 jaar heeft hij vele soorten vieringen ontworpen. Zoals bijvoorbeeld:
* Muziekvespers & kunstvespers waarin een mooie mix van poëzie, muziek, stilte, kunstwerken aan bod kwam
* Samen-leren-vieringen waarin alle deelnemers op een interactieve wijze zich verdiepten in een specifiek verhaal omringd door muziek
* Kampeervieringen op de Zeven Linden in Lage Vuursche, waarin deelnemers jong en oud samen een thema verkenden, al zingen, wandelend, geïnspireerd door passende bronverhalen en hedendaagse verhalen
* Inkeer-vieringen ontwikkeld samen met jongeren bijvoorbeeld in de Kerstnacht ( vaak met kerstspel en lichtritueel), Paaswakes, waarin in een verduisterde kerk het licht, het woord, het water en het gezang opnieuw de kerk in werd gedragen
* De Sederviering waarin de kerk is omgebouwd tot een ontmoetingsruimte met tafels en stoelen waarbinnen iedereen samen de rituele viering van de weg van onderdrukking naar bevrijding samen beleeft en voltrekt ( ieder jaar op witte donderdag, in verbinding met de Joodse gemeenschap wereldwijd)
* Vierkrachtvieringen (sinds drie jaar) waarin een groepje gemeenteleden samen een thema ontvouwt in daarbij vormgegeven liturgische ruimte. Zo hadden we gisteren een viering waarin het thema ‘ruimte maken door in te keren’ samen werd gevierd en ervaren. Een viering met veel stilte, Taizé liederen, korte teksten van Woestijnvaders, veel lichtjes door aanwezigen ontstoken enz.

Daarnaast heeft hij als docent en begeleider leerhuizen en leergroepen begeleid rond Bijbelse, existentiële en spirituele onderwerpen, belicht uit Joodse en christelijke bronnen.
Momenteel verzorgt Bas samen met Kees van der Zwaard het Leerhuis De vele gezichten van Jezus, dat analoog aan de gelijknamige cyclus plaats vindt. Bas is voorganger in de viering van zondag a.s.