Ook aanstaande zondag komt de oecumenische Janskerkgemeente weer bijeen voor de wekelijkse viering op zondag. Waar het over gaat? Aan het begin van de advent lezen we het begin van het Mattheusevangelie. Geen dromerig verhaal, maar op een opsomming van namen en familieverbanden. Zo wordt door Mattheus de komst van Jezus voorbereid. Door hem te plaatsen in de lijn van wie hem voor gingen. Eén van hen is Tamar. Zij is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Jozef wiens levenspad we eerder volgden in de nazomercyclus. Door haar interventie ziet Juda in hoe onrechtvaardig hij gehandeld hij heeft, en wordt hij als nieuw. Tamar zelf moet een list verzinnen om haar leven te redden, en daarmee nieuw leven te kunnen schenken.

Over de cyclus ‘Avonturiers onder een open hemel’

In deze advent- en kersttijd volgen we het spoor van vrouwen die genoemd worden in het begin van het Mattheusevangelie. Ze zoeken op eigen wijze hun weg door het leven. In de marge van hun samenleving en hun tijd. Verstrikt in allerlei belangen, klem in de macht van anderen die groter dan zij geacht worden. Wat kun je dan, wat doe je dan als de dagen kort zijn en de nachten lang?
Elke viering staat een personage centraal, elk met haar eigen verhaal. Op eerste kerstdag verdiepen we ons ook in Jozef, en op 7 januari in dat van de wijzen als slot. Naast de genoemde Bijbelteksten per viering, kan er ook gebruik gemaakt worden van de zeven monologen (geschreven door Kees van der Zwaard) uit het boek ‘het visioen van Matteüs’ van Bas van den Berg.

We beginnen omstreeks 10.45 uur met inzingen.
De viering begint om 11.00 uur en zal plaatsvinden in de Janskerk Utrecht.
Je kunt hier de viering online meekijken.